Norge er vertskap for det første statspartsmøtet om Oljevernavtalen for Arktis

Samarbeid mellom de åtte arktiske statene om oljevernberedskap i Arktis er viktig for å styrke beredskapen mot akutt forurensning i nordområdene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Den 22.-23. mars blir det gjennomført et statspartmøte mellom Canada, Danmark inkludert Grønland og Færøyene, Island, Finland, Norge, Russland, Sverige og USA i Oslo. De åtte arktiske landene har inngått en avtale om samarbeid om beredskap og respons ved marin oljeforurensning i Arktis.

Avtalen ble undertegnet på utenriksministermøtet i Arktisk råd i Kiruna i mai 2013, og trådte i kraft 25. mars 2016. Norge er i henhold til avtalen gitt et særlig ansvar for å invitere til et første møte mellom partene, og som må finne sted innen ett år etter at avtalen trådte i kraft.

Etter at avtalen ble inngått i 2013, har de åtte arktiske statene gjennomført to felles oljevernøvelser; én i 2014 og én i 2016. Neste øvelse planlegges gjennomført i 2018.

Formålet med møtet i Oslo er blant annet å gjennomgå vedleggene til avtalen for å se om disse bør oppdateres, og drøfte erfaringer fra øvelser som er gjennomført under avtalen. Partene vil også drøfte det videre samarbeidet på dette området fremover.

Til toppen