Norge etterlyser fiskefartøy

Norge, Australia og New Zealand har varslet INTERPOLs 190 medlemsland om et utenlandsk fiskefartøy som mistenkes for utstrakt organisert fiskerikriminalitet.

 

Fiskefartøyet Thunder til kai. Foto: INTERPOL
Fiskefartøyet Thunder til kai, her under navnet Wuhan no.4. Foto: INTERPOL 

 

- Fiskerikriminalitet har globale konsekvenser, og kampen mot ulovlig fiske krever en koordinert innsats på tvers av grenser og verdensdeler. Jeg ønsker samarbeidet med Australia og New Zealand velkommen, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Norge har bedt INTERPOLs medlemsland om å dele informasjon om fiskebåten Thunder og de som driver den. Det antas at båten fisker ulovlig fanget fisk for over 50 millioner kroner hvert år. Det er andre gang på få måneder at Norge bruker INTERPOL som redskap i arbeidet mot fiskerikriminalitet.

- Fartøyet vi etterlyser gjennom INTERPOL ødelegger næringsgrunnlaget for lovlydige fiskere, og det truer fiskebestandene. I tillegg har vi grunn til å tro at fartøyet driver med dokumentforfalskning. Arbeidet for å avdekke og forhindre ulovlig fiske er viktig for å sikre en bærekraftig forvaltning, og regjeringen er opptatt av å styrke havovervåkning, sier fiskeriminister Aspaker.

Varselet som ble sendt ut, Purple Notice, er offentlig tilgjengelig på INTERPOLs nettsider: www.interpol.int


Til toppen