Norge først til å ratifisere HNS-protokollen

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Formålet er å gjøre det enklere å få erstatning etter sjøulykker med farlige gods om bord på skip.

Fredag 21. april ratifiserte Norge HNS-protokollen. Det betyr at Norge blir bundet av HNS-konvensjonen når den trer i kraft. Konvensjonen inneholder regler om ansvar og erstatning i forbindelse med skader fra farlige stoffer som transporteres som last om bord i skip.

 Norge er det første landet i verden som ratifiserer HNS-protokollen.

– Jeg håper vi med dette viser vei og bidrar til at flere land ratifiserer protokollen. Da kan HNS-konvensjonen, som er en viktig ansvars- og erstatningskonvensjon, tre i kraft raskest mulig, sier næringsminister Monica Mæland.

HNS-konvensjonen trer i kraft 18 måneder etter at minst tolv stater har forpliktet seg til konvensjonen.

 Konvensjonen pålegger skipets eier et erstatningsansvar til et visst beløp, som øker med skipets størrelse. Hvis skadeomfanget overstiger dette beløpet skal det økonomiske tapet dekkes av HNS-fondet (Det internasjonale fond for farlige og skadelige stoffer).

 Fondet skal finansieres gjennom en avgift som kreves inn etter at det har skjedd en ulykke. Avgiften skal betales av dem som tidligere har mottatt et visst kvantum av skadelige stoffer som omtales i konvensjonen.