Norge fortsetter sin innsats i Middelhavet

Norge tar sikte på å fortsatt tilby fartøy for å bistå i forbindelse med flyktningsituasjonen i Middelhavet.

Norge har bidratt til Frontex med to fartøyer for å bistå i håndteringen av det store antallet migranter over Middelhavet siden sommeren 2015. Siem Pilot som er et større fartøy deltar i operasjon Triton i det sentrale Middelhavet, mens et mindre fartøy, redningsskøyta Peter Henry von Koss, deltar i opera­sjon Poseidon utenfor kysten av Hellas. Avtalen om Siem Pilot løper ut 15.5.2017. Avtalen med Redningsselskapet løper ut 15.6.2017.

Vi vil nå gå ut i markedet med sikte på å fortsatt bidra til operasjon Triton.

Operasjon Poseidon er kommet over i en ny fase hvor politioperative gjøremål har fått en mer fremtredende rolle enn redning. Dette er blant hensynene som gjør at bidraget til operasjon Poseidon avsluttes ved kontraktens utløp i juni.

 

 

 

 

 

Til toppen