Norge fremmer kvinnelige menneskerettighetsforkjempere

Kvinner som kjemper for menneskerettigheter er spesielt sårbare. Deres innsats bør oppmuntres, ikke begrenses eller stigmatiseres. Denne uken legger Norge fram en ny resolusjon i FNs Generalforsamling, spesielt rettet mot kvinnelige menneskerettighetsforkjempere.

- Kvinnelige menneskerettighetsforkjempere risikerer vold, fordommer og utstøting for sin modige innsats. Gjennom denne resolusjonen ønsker vi å bidra til at de får bedre beskyttelse, sier utenriksminister Børge Brende.

Norge koordinerer Generalforsamlingens arbeid med menneskerettighetsforkjempere. FNs Spesialrapportør for menneskerettighetsforkjemperes situasjon, Margaret Sekaggya, har ved flere anledninger uttrykt dyp bekymring for menneskerettighetsforkjemperes utfordrende arbeidssituasjon. Dette er første gang en resolusjon om kvinnelige menneskerettighetsforkjemperes spesielle situasjon og betydning legges fram.

- Vi ønsker å sende et klart signal om støtte til kvinner som kjemper for menneskerettigheter rundt om i verden, og vi ber FNs medlemsland om å legge til rette for at menneskerettighetsforkjempernes arbeid kan gjøre våre samfunn bedre, sier utenriksminister Børge Brende.

Resolusjonen oppfordrer også nasjonale menneskerettighetsinstitusjoner, regionale organisasjoner og FN-systemet til å handle.

- Å skape et trygt miljø for menneskerettighetsforkjempere bør være et grunnleggende mål for ethvert samfunn, sier Brende.

Kvinnelige menneskerettighetsforkjempere er definert som kvinner som arbeider for beskyttelse av ulike menneskerettigheter, slik som økonomiske, sosiale, kulturelle, sivile eller politiske rettigheter, og alle mennesker som støtter og oppfordrer til likestilling for kvinner. Resolusjonen ble formelt lagt fram fredag 1.november. Resolusjonsutkastet kan du lese her.

Til toppen