Historisk arkiv

Norge går foran med nasjonale krav til ballastvannhåndtering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet har vedtatt en ny forskrift om hindring av spredning av fremmede organismer via ballastvann og sedimenter fra skip. Norge er et av de første landene i verden som innfører krav til håndtering av ballastvann og vil dermed være et foregangsland for å hindre spredning av fremmede arter.

- Det er svært viktig at vi nå stiller krav for å hindre introduksjon av fremmede arter i våre farvann. I tillegg sender vi et viktig signal internasjonalt for at ballastvannkonvensjonen skal tre i kraft så raskt som mulig, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Det siste tiåret har det vært registrert en sterk økning i arter som spres til områder de ikke fremkommer naturlig. Dette kan utgjøre en alvorlig miljøtrussel fordi økosystemer kommer i ubalanse og opprinnelige arter kan stå i fare for å bli utryddet. Et eksempel fra våre farvann er den amerikanske ribbemaneten som forskere har observerte store mengder av langs sørlandskysten. Maneten spiser blant annet fiskeegg og larver, og forskerne følger nøye med på utviklingen.

Det er særlig inntak og utslipp av ballastvann fra skip i internasjonal trafikk som kan medføre en slik risiko for utilsiktet spredning av fremmede arter. Den internasjonale skipsfartsorganisasjonens (IMO) fastsatte konvensjonen om håndtering av ballastvann i 2004, men denne har ennå ikke trådt i kraft internasjonalt. Ved å innføre nasjonale krav, vil Norge derfor være blant de første landene i verden med å innføre slike tiltak. 

Kravene til håndtering av ballastvann innebærer at skip må skifte ut ballastvannet i bestemte avstander fra kysten eller i angitte soner. På sikt vil det også innføres krav om rensing av ballastvannet før det slippes ut.


Forskrift om hindring av spredning av fremmede organismer via ballastvann og sedimenter fra skip (ballastvannforskriften) (pdf)