Norge gir ti millioner kroner til orkanrammede på Haiti

Orkanen Matthews herjinger over Haiti har ført til store ødeleggelser. – Vi er spesielt bekymret for over en halv million barn som er rammet. Norge gir nå ti millioner kroner i umiddelbar nødhjelpsinnsats, sier utenriksminister Børge Brende.

Norge støtter også blant andre Unicef og Verdens matvareprogram, som er i gang med nødhjelpsrespons. I tillegg har Norge nylig gitt to millioner kroner til FNs barnefond Unicefs arbeid for bekjempelse av kolera på Haiti, som vil komme ekstra godt med i de nærmeste dagene og ukene. FN antar at rundt 1,3 millioner mennesker er blitt rammet og at over 750.000 personer trenger umiddelbar assistanse.

- Nok en gang har Haiti opplevd en omfattende naturkatastrofe som rammer blindt og hardt. Jeg føler med de mange som er rammet, som har mistet sine kjære og fått hjem og eiendeler ødelagt. Fremover blir det viktig med tilstrekkelige ressurser både til akutt nødhjelp og langsiktig gjenoppbygging, og at det er god koordinering mellom myndigheter, internasjonale og lokale, frivillige organisasjoner, sier Brende.

Det er store behov innenfor helse, vann og sanitær, husly og utdanning, og fare for at skittent flomvann fører til oppblomstring av kolera. De norske midlene vil gå til organisasjoner som arbeider i de berørte områdene på Haiti og som kan gi umiddelbar assistanse til de rammede. Norge er også en betydelig bidragsyter til FNs nødhjelpsfond CERF og Røde Kors’ nødhjelpsfond DREF, som har gitt midler til innsatsen som nå pågår på Haiti. 

Til toppen