Norge gir 16 millioner kroner i ekstra støtte til UNESCO

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norges ambassadør til UNESCO og OECD i Paris, Tore Eriksen, signerte onsdag en avtale hvor Norge gir 16 millioner kroner i ekstra støtte til FNs organisasjon for utdanning, forskning, kultur, kommunikasjon og informasjon.


Støtten er øremerket FN-organisasjonens arbeid for utdanning.

Norges ambassadør til UNESCO og OECD i Paris, Tore Eriksen, signerte onsdag en avtale hvor Norge gir 16 millioner kroner i ekstra støtte til FNs organisasjon for utdanning, forskning, kultur, kommunikasjon og informasjon. Avtalen ble inngått på siste dag av UNESCOs generalkonferanse, som avholdes hvert andre år. Det var en meget tilfreds generaldirektør, Irina Bokova, som signerte avtalen sammen med Eriksen.

Satser på utdanning
De 16 norske millionene skal gå til arbeid for utdanning, som er hovedprioritet både for UNESCO og Norge. At de ekstra midlene går til nettopp utdanning er også i tråd med regjeringen Solbergs platform, som eksplisitt sier at «regjeringen vil ta en global lederrolle i arbeidet med utdanning for alle».

– Vi er veldig glade for den nye norske regjeringen vil videreføre Norges sterke satsning på utdanning, uttalte Bokova etter signeringen av avtalen.

Trenger 6,8 millioner lærere
De norske midlene vil gå til blant annet kapasitetsbygging på utdanningsfeltet, hvor UNESCO-programmet «Teacher Task Force» får fire av de 16 millioner kronene. Verden trenger rundt 6,8 millioner flere lærere for at man skal kunne møte FN-målene om utdanning for alle. Midlene går også til et arbeid for en konvensjon for godkjenning av høyere utdanningskvalifikasjoner, som vil lette mobilitet for studenter og akademikere i fremtiden. To millioner kroner vil gå til å styrke organisasjonens evalueringsarbeid for bedre resultatoppnåelse innenfor UNESCOs utdanningsprogrammer.

Avhengig av ekstra støtte
Norge betaler hvert år rundt 16 millioner kroner i fast kontigent til UNESCO, men bidrar i tillegg med om lag 54 millioner i «ekstrabudsjettære midler» (økonomisk støtte i tillegg til kontigent). I år  kommer de ytterligere 16 millionene i den nylig inngåtte avtalen på toppen av det norske ekstrabudsjettære bidraget. Norge vil i 2013 med andre ord støtte UNESCO med rundt 70 millioner kroner i ekstra midler, i tillegg til medlemskontigenten. Organisasjonen har siden 2011 i stor grad vært avhengig av ekstra økonomisk støtte fra medlemslandene. Dette har sin bakgrunn i at USA og Israel kuttet sin støtte da Palestina ble anerkjent som fullverdig medlem av organisasjonen under generalkonferansen samme år.

I regjeringens plattform heter det på side 72 at "Norge skal ta en global lederrolle i arbeidet med utdanning for alle".