Norge gir 2,5 millioner til WTOs utviklingsprogram

Norge støtter WTO utviklingsprogram for reisestøtte til de minst utviklede landene og den afrikanske gruppen i WTO med 2,5 millioner kroner for 2009 og 2010.

Norge støtter WTO utviklingsprogram for reisestøtte til de minst utviklede landene og den afrikanske gruppen i WTO med 2,5 millioner kroner for 2009 og 2010. 

Norge støtter WTOs Trade Facilitation Trust Fund - reisestøtte med 2,5 millioner kroner. Norge er en av de største bidragsyterne til WTOs utviklingsprogrammer.

Handel spiller en nøkkelrolle i utviklingslandenes økonomiske vekst og utvikling og Norge vil fortsette å bidra til at disse landene kan øke sin handelskapasitet og delta aktivt i forhandlingene i WTO. 

Se pressemelding på WTOs hjemmesider

Til toppen