Norge gir 94 millioner kroner til arbeidet for ytringsfrihet og kultur

Ytringsfrihet, kulturelle rettigheter og verdens kultur- og naturarv er under press mange steder i verden. Derfor gir Norge 94 millioner kroner til Unescos arbeid i en ny toårig samarbeidsavtale.

Satsingen er en integrert del av regjeringens globale arbeid for menneskerettigheter, og et viktig ledd i regjeringens internasjonale arbeid for å fremme ytringsfrihet og uavhengige medier og ta vare på viktige kultur- og naturverdier.

- Regjeringen er bekymret over det omfattende presset på ytringsfriheten mange steder i verden. Derfor mer enn dobler vi vår støtte til Unesco arbeid for mediemangfold, beskyttelse av journalister og bekjempelse av desinformasjon, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Avtalen som nå er inngått omfatter kultur, kommunikasjon og informasjon, og midlene fordeles på følgende måte:

  • 20 millioner kroner går til beskyttelse av ytringsfrihet
  • 12 millioner kroner går til beskyttelse av kulturelle rettigheter og kunstnerisk frihet
  • 50 millioner kroner går til beskyttelse av verdensarven
  • 12 millioner kroner går til beskyttelse av kulturarv i krig og krise.

- Kunst og kultur er en naturlig del av et demokratisk og fritt samfunn, men kulturelle ytringer og rettigheter er under press internasjonalt. Kunstnere sensureres og forfølges. Kvinnelige utøvere er spesielt utsatt. Derfor støtter vi Unescos arbeid med å verne og fremme et mangfold av kulturuttrykk, sier utenriksministeren.

Norge er medlem av Unescos verdensarvkomité i perioden 2017-2021 og regjeringens støtte til beskyttelse av verdensarven bygger opp under norske prioriteringer for dette arbeidet.

– Verdensarvkonvensjonen sikrer verdens mest verdifulle kultur- og naturarv. Men verdensarven er under press. I mange afrikanske land er de store nasjonalparkene truet av ukontrollert utvikling, interne konflikter og krypsskyting. Det norske bidraget til en bedre forvaltning av den afrikanske verdensarven gir resultater, og vi vil videreføre vår støtte med særlig vekt på de afrikanske naturområdene, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

- Norge er en sterk forsvarer av menneskerettigheter og multilateralt samarbeid. Unesco er en viktig partner for Norge og nå utvider vi vårt gode samarbeid om å forsvare ytringsfrihet og kulturelle rettigheter, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Norge er en av de største bidragsyterne til Unesco med et toårig bidrag på til sammen 361,1 millioner kroner over flere avtaler. I tillegg til ytringsfrihet og kultur, støtter Norge utdanning og havforskning gjennom Unesco.