Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norge gir et viktig bidrag i arbeidet med skogovervåking

En ny rapport konkluderer med at det norske klima- og skogprosjektet har bidratt til betydelig kunnskapsutvikling og kompetanseutvikling når det gjelder skogovervåking.

I går ble en ny rapport om Norges bidrag til å bygge opp skogovervåking lagt fram. Det er konsulentselskapet LTS International som på oppdrag fra Norad har gjort en uavhengig evaluering av det norske klima- og skoginitiativets støtte til måling, rapportering og verifisering (MRV).

En av hovedkonklusjonene fra rapporten er at det norske klima- og skogprosjektet har bidratt med viktige lærdommer og dermed hevet debatten om skogmåling til et internasjonalt nivå under klimaforhandlingene.

Skogmålingssystemer regnes videre som velfungerende i land som Norge allerede betaler penger til for redusert avskoging, som Brasil og Guyana.

Norge er gjennom sitt klima- og skogprosjektet en av verdens fremste bidragsytere til arbeidet med å etablere systemer for skogmåling. Skogmåling er helt grunnleggende for å få på plass en internasjonal betalingsmekanisme for REDD+: Man trenger systemer for skogovervåking for å vite hvor mye betaling landene har gjort seg fortjent til gjennom reduserte klimagassutslipp fra avskoging og skogforringelse.

Framdriften i MRV-etablering svekkes imidlertid av mangelen på en global avtale som gir utsikter til resultatbaserte inntekter. Norge arbeider videre for å få enighet om en global klimaavtale innen 2015, som inkluderer en mekanisme for å stimulere utviklingsland til å ta vare på sine skoger.

Omfattende reduksjoner i klimagassutslippene som skyldes avskoging og skogforringelse er nødvendige om målet om maksimalt to graders global oppvarming skal kunne nås. 

Les hele rapporten her.

 

Å sikre gode data gjennom såkalt MRV – det å måle, rapportere og verifisere utslipp av menneskeskapte skogrelaterte klimagasser fra skogmåling – er helt essensielt dersom utviklings­landene skal motta betaling for resultater de oppnår innen utslippsreduksjon. Her fra skogmåling i Amazonas (Bilde:CIFOR).

Til toppen