Norge godt integrert i samarbeid på europeisk forskningsområde

Av Peder Lund, Ambassaden i Riga

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Torsdag innledet statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet på konferansen "Smart Specialisation Strategy: New Approaches for partnerships among Education, Research and Industry in Regions".

Statssekretær Bjørn Haugstad deltok på en konferanse om smart spesialisering i Riga 12. februar 2015. Foto: Ambassaden i Riga
Statssekretær Bjørn Haugstad deltok på en konferanse om smart spesialisering i Riga 12. februar 2015. Foto: Ambassaden i Riga Foto: Ambassaden i Riga

Konferansen ble arrangert i forbindelse med Latvias formannskap i Rådet for den europeiske union første halvår i 2015.

- Norge er godt integrert i samarbeidet på det europeiske forskningsområdet (ERA). Vi er fortsatt engasjert i å styrke dette samarbeidet samt den videre implementeringen av ERA-mål, sa Haugstad.

Han fremhevet viktigheten av at EØS-midlene bidrar til å styrke samarbeidet innenfor forskning og innovasjon, og samtidig skaper synergier med Horisont 2020 der Norge også deltar.

Under konferansen møtte Haugstad blant annet den latviske kunnskapsministeren Marite Seile. De diskuterte bilateralt samarbeid og utfordringer knyttet til forskningspolitikk.

Norges forskningsråd var også representert på konferansen med flere forelesere.

Se også: