Norge har levert rapport til FNs menneskerettskomité

Norge har levert sin sjuende rapport til FNs menneskerettskomité. Rapporten gjelder Norges gjennomføring av FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

Rapporten ble overlevert FN 7. juli 2017. Den behandler konkrete tema som FNs menneskerettskomité har bedt Norge om å redegjøre for.

Les Norges rapport her

Norge undertegnet FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter 13. september 1972, og konvensjonen trådte i kraft 23. mars 1976.

Norge vil bli innkalt til muntlig høring i komiteen, men tidspunktet for dette er foreløpig ikke kjent. 

Bakgrunnsdokumenter

Til toppen