Historisk arkiv

Norge har mest forskning på barnehager i Norden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kartlegging av forskning i Norden viser at Norge hadde mest publisert forskning om barnehager i 2010. –Vi har økt innsatsen for et bedre kunnskapsgrunnlag om barn i barnehager, derfor er jeg veldig glad for at Norge ligger så godt an, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

(Logo NB-ECEC)

I samarbeid med det danske Evalueringsinstituttet (EVA) og det svenske Skolverket har Kunnskapsdepartementet laget en felles nordisk database om barnehageforskning.

Databasen gir et overblikk over det man vet om det pedagogiske fagområdet og inneholder barnehageforskning fra Danmark, Norge og Sverige. Den har fått navnet Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB - ECEC).

Forskningsdatabasen er nå oppdatert med kvalitetsvurdert barnehageforskning fra  2010.  Oppdateringen viser at av de nordisek landene, så er det  Norge som har mest publisert forskning om barnehager i 2010

–Vi har økt innsatsen for et bedre kunnskapsgrunnlag om barn i barnehager. Jeg er derfor svært glad for at den skandinaviske forskningskartleggingen og forskervurderingen viste at Norge i 2010 hadde mest publisert forskning på barnehagefeltet, sier Kristin Halvorsen. 

Andelen forskningsarbeid fra Norge har vist en tydelig økende tendens, og i begge kartleggingene, både i 2009 og 2010, hadde Norge flest forskningsbidrag.

Databasen skal gjøre barnehageforskning mer tilgjengelig for de som arbeider innenfor  utdanning og  i barnehagene.

Norske barnehageforskere bidrar blant annet med tema som

  • farlig lek
  • gråt
  • digitale verktøy
  • barneperspektiv og relasjoner
  • læring
  • ledelse 
  • fysisk aktivitet

Les mer hos Udanningsdirektoratet som har ansvaret for databasen