Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norge har mottatt anbefalingene fra CRPD-komiteen

Norge leverte vår første rapport til komitéen som overvåker FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i 2015.

I den forbindelse var departementet i dialogmøte med komiteen 25. og 26. mars 2019. Den norske delegasjonen ble ledet av statssekretær Jan-Christian Kolstø fra Kulturdepartementet.

Norge har nå mottatt komiteens anbefalinger. Disse vil myndighetene gå nøye igjennom. Anbefalingene vil være et sentralt grunnlag i arbeidet med handlingsplanen som følger opp "Et samfunn for alle" -  regjeringens strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse. Strategien ble lagt fram rett før jul og gjelder for perioden 2020 – 2030. Kulturdepartementet tar sikte på å legge fram handlingsplanen i løpet av året.

Lenke til anbefalingene

Til toppen