Norge har signert frihandelsavtale med Chile

Norge og de tre andre EFTA-landene har underskrevet en frihandelsavtale med Chile. Avtalen gir Norge nulltoll på alle industrivarer og norske fiske-vaksiner.

Bildet viser (F.v.) Thórdis Kolbrún Reykfjörd Gylfadóttir (Island), Dominique Hasler (Liechtenstein), Cecilie Myrseth (Norge), Guy Parmelin (Sveits) og Alberto van Klaveren (Chile) som nettopp har inngått ny handelsavtale mellom EFTA-landene og Chile.
(F.v.) Thórdis Kolbrún Reykfjörd Gylfadóttir (Island), Dominique Hasler (Liechtenstein), Cecilie Myrseth (Norge), Guy Parmelin (Sveits) og Alberto van Klaveren (Chile) Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

- Chile er et stort marked i vekst og en viktig handelspartner for Norge, spesielt innenfor sektorer som fiskeri, oppdrett, maritim transport og fornybar energi. Den nye avtalen vil styrke norske bedrifters konkurransekraft på det chilenske markedet, og åpner nye muligheter for norsk næringsliv, sier næringsminister Cecilie Myrseth (Ap).

Hovedmålsettingen er å stimulere til økt samhandel og samarbeid mellom Chile og EFTA-statene.

- Chile er et av de viktigste markedene for norske vaksiner til havbruksnæringen. Den nye avtalen avtalen gir tollfrihet for norske fiskevaksiner som vil komme flere aktører til gode, fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap).

Næringsminister Myrseth signerte avtalen på vegne av Norge i Genève, der hun deltar på det årlige ministermøtet mellom EFTA-landene denne uken.

- Den nye avtalen styrker Norges posisjon internasjonalt. Den er en av flere handelsavtaler som er med på å nå regjeringens eksportmål som er å øke fastlandseksporten med 50 prosent innen 2030, sier næringsminister Cecilie Myrseth (Ap).

Bakgrunn om avtalen:

  • Avtalen innebærer endringer i den eksisterende frihandelsavtalen fra 2003.
  • Endringsavtalen er ambisiøs og moderniserer handel med varer, tjenester (herunder finansielle tjenester), immateralrettigheter, offentlige anskaffelser, samt handel og bærekraftig utvikling.
  • Avtalen inneholder avtalepunkter som skal sikre en ansvarlig og bærekraftig handel som vil komme både næringslivet og miljøet til gode på sikt.
  • Den inkluderer et kapittel om digital handel og, for første gang i EFTAs historie, et kapittel om små og mellomstore bedrifter.

Fakta om handelen mellom Norge og Chile:

  • I 2022 var den totale handelen mellom Norge og Chile på rundt 436 millioner euro.
  • 257 millioner av dette var import fra Chile, hovedsakelig kjemikalier, fett/oljer, frukt og nøtter.
  • 179 millioner av dette var eksport fra Norge, hovedsakelig farmasøytiske produkter, skip og kjemikalier.
  • Samhandelen mellom Norge og Chile har hatt en gjennomsnittlig årlig vekstrate på 25,9 % i import og 7,6 % i eksport de siste fem årene.