Norge hjelper Hellas med tuberkulosebekjempelse

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Etter forespørsel fra Europakommisjonen, gir Norge 15 000 enheter tuberkulin til Hellas. Tuberkulin brukes for å teste om personer er smittet av tuberkulose.

Gresk helsepersonell kan benytte seg av 15 000 enheter tuberkulin sendt fra Norge. Illustrasjonsfoto: European Union 2013

Etter forespørsel fra Europakommisjonen, gir Norge 15 000 enheter tuberkulin til Hellas. Tuberkulin brukes for å teste om personer er smittet av tuberkulose.

Grunnet distribusjonsproblemer har Hellas en mangel på tuberkulin, et middel som benyttes for å teste personer for tuberkulose. Som deltager i EUs helse- og sikkerhetskomite (HSC), ble Norge 27. mars forespurt av Europakommisjonen om å bistå Hellas med 15 000 enheter tuberkulin.

– Etter klarering med Folkehelseinstituttet om at Norge faktisk hadde tuberkulin å avgi og med Finansdepartementet om tillatelse til å avgi Statens eiendom på denne måten, ble det i Helse- og omsorgsdepartementet besluttet å gi tuberkulinet til Hellas og bekoste transporten fram til den greske grensen, sier spesialrådgiver Karl-Olaf Wathne i Helse- og omsorgsdepartementet.

Tuberkulinet ble sendt fra Norge 14. mai. Den totale kostnaden for tuberkulindosene samt fraktkostnader er 284 000 kroner. Norske myndigheter forutsetter at Hellas selv betaler for eventuelle importkostnader og holder Norge skadesløse ved eventuelle problemer med tuberkulinet etter at det mottas.

Tuberkulose mest utbredt blant innvandrere
Greske helsemyndigheter har i det siste halvåret hatt en rekke former for  kontakt med Europakommisjonens generaldirektorat for helse og forbrukerspørsmål, DG SANCO, om konkrete problemer i den greske helsesektoren, som lider under den økonomiske krisen. Hellas er i tillegg en av de store innfallsportene for innvandring til Europa.

– I Hellas, som i Norge, er tuberkulose mest utbredt blant unge voksne innvandrere, mens sykdommen er mer utbredt i aldersgruppen over 65 år blant lokalbefolkningen, sier Wathne.

Den økonomiske krisen i Hellas har blant annet ført til en økning i antall bostedsløse og dårlig ernærte mennesker.

– Dette går til dels hardt ut over svake grupper, inkludert innvandrere. Derfor er aktiv tuberkulosescreening av disse gruppene viktig, sier Wathne.

Samarbeider i økende grad
Både i EU-landene og i Norge har nasjonale myndigheter ansvar for helsepolitikken. EU-landene samarbeider likevel i økende grad om felles utfordringer på helseområdet. På områder som mattrygghet, tobakk, legemidler, kosmetikk, grensekryssende helsetjenester og medisinsk utstyr utvikler EU regelverk som gjennom EØS-avtalen også gjelder i Norge.

Les mer om Norges samarbeid med EU på helseområdet

Til toppen