Forsiden

Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 30

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Sentral-Asia, resolusjon 2565 om covid-19-vaksinering, Sudan, Israel/Palestina, Kypros, Den sentralafrikanske republikk, Myanmar og maskulinitet og terrorisme.

«Protecting of civilians must be at the core of all interventions, with priority given to the most vulnerable. Lack of protection fuels conflict, displacement, and mistrust. Efforts must be made to strengthen the capacity to protect civilians. Particular attention should be given to children and women. Protection against conflict related sexual violence must remain a priority»

Ambassadør Mona Juul,
i Sikkerhetsrådet 27. juli 2021 i møte om UNAMID

Mandag 26. juli avholdt Sikkerhetsrådet lukkede konsultasjoner om FNs regionale senter for forebyggende diplomati i Sentral-Asia (UNRRCA). FNs spesialrepresentant Natalia Gherman orienterte Sikkerhetsrådet. I det norske innlegget ble det uttrykt støtte til UNRCCAs arbeid og lagt vekt på betydningen av samarbeid og dialog i regionen.

Samme dag ble det avholdt lukkede konsultasjoner om oppfølging av sikkerhetsrådsresolusjon 2565 om covid-19-vaksinering. Dette var det første møtet om oppfølging av resolusjonen siden den ble vedtatt i februar i år. Oscar Fernandez-Taranco fra FNs avdeling for politikk og fredsbygging og Ramesh Rajasingham fra OCHA orienterte rådet. Ambassadør Mona Juul holdt det norske innlegget og understreket viktigheten av at resolusjonen gjennomføres, herunder behovet for å sikre tilgang til vaksiner, beskyttelse av helsearbeidere, tilgang til konfliktområder for å kunne vaksinere, samt behovet for våpenhviler og humanitære pauser for å kunne gjennomføre vaksinering.

Tirsdag 27. juli gjennomførte Sikkerhetsrådet et møte om nedtrekket av den fredsbevarende operasjonen i Darfur, UNAMID. FNs undergeneralsekretær Atul Khare orienterte, og rådets medlemmer uttrykte unison støtte til UNAMIDs nedtrekk og videre prosess frem mot endelig avvikling av operasjonen. Ambassadør Mona Juul holdt det norske innlegget og fremhevet 1) behovet for å dra nytte av det politiske og økonomiske mulighetsvinduet som nå eksisterer i Sudan; 2) behovet for at nedtrekket av UNAMID gjennomføres på en ansvarlig og bærekraftig måte, med fortsatt fokus på beskyttelse av sivile; og 3) viktigheten av at Sudans myndigheter, FNs politiske oppdrag i Sudan (UNITAMS) og FNs landteam får et større ansvar for stabiliteten og utviklingen i Darfur. Norge benyttet anledningen til å takke alle aktører som har bidratt til fred og stabilitet i Darfur siden UNAMIDs oppstart i 2007.

Onsdag 28. juli gjennomførte Sikkerhetsrådet åpen debatt om Israel/Palestina. FNs assisterende spesialkoordinator for fredsprosessen, Lynn Hastings, og Yudith Oppenheimer fra den Jerusalem-baserte organisasjonen Ir Amin, orienterte rådet. I debatten ble det bl.a. fokusert på den alvorlige økonomiske og humanitære situasjonen i Gaza, uroligheter i Jerusalem, bosettingsaktiviteter, husrivinger, utkastelser og voldshendelser. I det norske innlegget, fremført av ambassadør Mona Juul, ble det også redegjort for det siste møtet i giverlandsgruppen for Palestina (AHLC).

Same dag ble det arrangert et Arria-møte om maskulinitet og kjønnsstereotypier i kontekst av terrorisme og radikalisering til voldelig ekstremisme. Norge med flere var medforslagsstiller. Michèle Coninsx, leder av kontraterrorkomiteens utøvende direktorat (CTED), David Duriesmith fra University of Sheffield, og Fauziya Abdi Ali fra organisasjonen Women in International Security Kenya innledet på møtet. Ambassadør Mona Juul holdt det norske innlegget.

Torsdag 29. juli møttes Sikkerhetsrådet for å vedta to resolusjoner: mandatsfornyelse for FNs fredsbevarende operasjon på Kypros (UNFICYP) og forlengelse av sanksjonsregimet for Den sentralafrikanske republikk.

Samme dag ble det arrangert et digitalt Arria-møte om situasjonen i Myanmar. Formålet med møtet var å opprettholde fokus på den forverrede situasjonen i landet, samt å få perspektiver fra opposisjonen i Myanmar. Innledere var Susanna Hla Hla, minister for kvinner, ungdom og barn i den nasjonale samlingsregjeringen (NUG), og Gum San Nsang, talsperson for Kachin-minoritetens midlertidige koordineringsteam (KPICT). Fra norsk side ble det fokusert på den svært alvorlige humanitære situasjonen og det internasjonale samfunnets rolle i å bistå humanitært. Det ble utrykt støtte til den demokratiske motstandsbevegelsen, og tydelig utrykt at alle parter må avstå fra vold.