Forsiden

Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 31

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Syria, Georgia, Afghanistan, Libanon og maritim sikkerhet.

«We all share a responsibility to put effective political and diplomatic pressure on the Taliban to engage in negotiations. We must make clear that the pursuit of victory and establishment of a new government by military force will not be accepted».

Stedfortredende ambassadør Odd-Inge Kvalheim
i Sikkerhetsrådet 6. august 2021 i møte om Afghanistan

Mandag 2. august vedtok Sikkerhetsrådets medlemmer programmet for denne måneden. India har presidentskapet i Sikkerhetsrådet i august.

Onsdag 4. august avholdt Sikkerhetsrådet sitt månedlige møte om elimineringen av det syriske kjemivåpenprogrammet. Thomas Markram fra FNs kontor for nedrustningssaker (Unoda) ga en statusoppdatering. Norge uttrykte støtte og tillit til organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW), og syriske myndigheter ble oppfordret til å samarbeide med organisasjonen.

På anmodning fra Estland, Norge, Frankrike, Irland, Storbritannia og USA ble det gjennomført en diskusjon om Georgia, under dagsordenpunktet «eventuelt». Bakgrunnen for å ta opp Georgia var årsdagen for krigen i Sør-Ossetia i 2008. Assisterende generalsekretær Miroslav Jenča fra FNs avdeling for politikk og fredsbygging orienterte Sikkerhetsrådet. Fra norsk side ble det igjen uttrykt full støtte til Georgias suverenitet og territorielle integritet.

Fredag 6. august ble det, på norsk og estisk initiativ, gjennomført en ekstraordinær orientering om utviklingen i Afghanistan. FNs spesialrepresentant Deborah Lyons, Afghanistans FN-ambassadør Ghulam Isaczai og Shaharzad Akbar fra den afghanske menneskerettighetskommisjonen (AIHRC) orienterte Sikkerhetsrådet. I det norske innlegget ble det understreket at Taliban må stanse militæroffensiven og angrepet på sivile, og det ble oppfordret til økt internasjonal koordinering i fredsarbeidet.

Fire mennesker løper over en støvfylt gate
Norge understreket at Taliban må stanse militæroffensiven og angrepet på sivile i Afghanistan da situasjonen var oppe i Sikkerhetsrådet. Foto: FN

I forlengelsen av møtet om Afghanistan, ble det på anmodning fra Storbritannia, Norge og andre land gjennomført en diskusjon om det nylige angrepet på et kommersielt fartøy i Omanbukten. Fra norsk side ble det understreket at man ser svært alvorlig på hendelsen, og det ble påpekt at maritim sikkerhet og sikker skipstrafikk er en sentral norsk prioritering.

Samme dag ble det også gjennomført et møte med troppebidragsytende land om FNs fredsbevarende styrke i Libanon (Unifil). Møtet ga en anledning for de bidragsytende landene til å ha direkte dialog med Sikkerhetsrådets medlemmer, dele erfaringer og komme med eventuelle innspill inn mot fornyelsen av mandatet, som utløper 31. august.

Tirsdag 3. august ble Sikkerhetsrådets medlemmer enige om en presseuttalelse om utviklingen i Afghanistan. Norge og Estland, som har særlig ansvar for Afghanistan i Sikkerhetsrådet, ledet arbeidet med uttalelsen.

Andre skriftlige produkter fra Sikkerhetsrådet denne uken: