Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 31

Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: DR Kongo.

«Norway calls for investigations into the various tragic incidents involving #MONUSCO, and pay our condolences to the loved ones of those directly affected»

Tweet fra den norske FN-delegasjonen etter
Sikkerhetsrådets lukkede møte om DR Kongo 4. august

På mandag 1. august overtok Kina presidentskapet i FNs sikkerhetsråd for denne måneden, og månedsprogrammet ble godkjent.

Det var ingen planlagte møter i Sikkerhetsrådet denne uken, men torsdag 4. august avholdt rådet et hasteinnkalt møte om den spente situasjonen i DR Kongo og FNs fredsbevarende operasjon i DR Kongo (MONUSCO). De lukkede konsultasjonene var initiert av India, som uken i forveien hadde mistet to politipersonell i voldelige demonstrasjoner og angrep mot MONUSCO i den urolige, østlige delen av landet.

FNs undergeneralsekretær for fredsoperasjoner Jean-Pierre Lacroix, som hadde besøkt DR Kongo uken før, orienterte. Rådsmedlemmene var samstemte i sin støtte til den fredsbevarende operasjonen, uttrykte kondolanser til alle berørte og framsatte krav om etterforskning av alle hendelser.

Andre skriftlige produkter fra Sikkerhetsrådet denne uken