Norge i samtale med EU om økologiregler

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale møter denne uken EUs landbrukskommissær for blant annet å drøfte norske behov for tilpasninger til EUs økologiregelverk.

Foto: Regjeringen.no. Grafikk: Hilde Sandvær, EU-delegasjonen

EUs gjeldende regelverk for økologisk produksjon ble vedtatt i 2007, og har vært i kraft i EU siden 2009. Men dette regelverket er ennå ikke tatt inn i EØS-avtalen, da Norge og Island har ønsket tilpasninger. For Norges del gjelder dette særlig reglene for sauehold og krav til gulv i sauefjøs.  

EU har så langt ikke villet etterkomme Norges krav. Kravene i regelverket skaper utfordringer for norske mål om å øke økologisk landbruksproduksjon. Saken har i den senere tid også skapt utfordringer for norske leverandører av økologisk laks til det europeiske markedet, fordi EU ikke lenger vil godta at laksen oppfyller EUs krav til øko-merking.

LES OGSÅ: Per Sandberg om merkeutfordringen: - Dette er en uheldig situasjon.

Regjeringen er opptatt av å ivareta interesser både for norsk fiskeri og landbruk, og gjennom dialog på politisk nivå håper Norge nå å komme nærmere en løsning på utfordringene.

27. september møter landbruks- og matminister Jon Georg Dale sin motpart i Europakommisjonen, landbrukskommissær Phil Hogan, for å drøfte norsk tilpasning til EUs økologiregelverk.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale besøker EUs landbrukskommisær i september. Foto: Scanpix

Vedtak i EØS-komiteen om innlemmelse og eventuell tilpasning av regelverk forutsetter enighet i alle de tre EØS-landene og EU. Ettersom også Island har ønsket tilpasninger til regelverket har Norge og Island tett dialog i denne saken.

LES OGSÅ: Slik blir EØS-regelverket til

Stor etterspørsel etter økologisk laks

Det er sterk etterspørsel etter økologisk laks på det europeiske markedet. Men enkelte europeiske land har allerede uttalt at de vil stoppe salg av norsk øko-merket laks ettersom regelverket ikke er innlemmet i EØS-regelverket.

Det produseres rundt 16 000 tonn økologisk laks per år. Rundt 80 prosent av den norskproduserte økologiske laksen selges på det europeiske markedet.

LES OGSÅ: Informasjon om Norges fiskerisamarbeid med EU

Tiltak mot antibiotikaresistens

Landbruksminister Dale skal også under besøket 27. september møte EU-kommissær for helse- og mattrygghet, Vytenis Andriukaitis. Her vil internasjonale og nasjonale tiltak mot antibiotikaresistens være et viktig tema.

Selv om EUs landbruks- og fiskeripolitikk ikke er en del av EØS-avtalen, er regler for mattrygghet, dyrehelse og dyrevelferd en del av avtalen. 

Til toppen