Norge inn i internasjonalt samarbeid om antibiotikaresistente bakterier

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge deltar for første gang i den transatlantiske arbeidsgruppen som jobber med å bekjempe antibiotikaresistente bakterier.

– Det er veldig gledelig at Norge er invitert med i dette samarbeidet, og at Norges arbeid med antibiotikaresistente bakterier blir lagt merke til i andre land. Dette er også en annerkjennelse til arbeidet som Folkehelseinstituttet gjør på området. Vi må samarbeide internasjonalt hvis vi skal lykkes med arbeidet med antibiotikaresistente bakterier, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Transatlantic Task Force on Antimicrobial Resistance (TATFAR) er et samarbeid mellom EU og USA. For første gang inviteres Norge og Canada med i dette arbeidet. John-Arne Røttingen fra Folkehelseinstituttet representerer Norge på et todagers møte i Luxembourg. Røttingen er bedt om å presentere Norges nye tverrdepartementale strategien mot antibiotikaresistens.

Verdens fremste eksperter på antibiotikaresistente bakterier deltar på møet. De skal diskutere hvordan medlemslandene kan møte de globale og økende problemene med resistente bakterier. Målet er å styrke samarbeidet rundt antimikrobiell resistens og gi medlemslandene mulighet for å utarbeide og samarbeide om tiltak frem mot 2020.

Les mer på Folkehelseinstituttets nettsider om arbeidet med å bekjempe antibiotikaresistente bakterier