Norge og Kenya inngår samarbeid om Olje for utvikling

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Kenya har bedt om norsk bistand til å utvikle sin petroleumssektor. Gjennom bistandsprogrammet Olje for utvikling vil Norge bidra til å styrke forvaltningen av naturressurser og miljø. Målet er at oljeressursene skal komme landet og folket til gode, sier utenriksminister Børge Brende.

Norge og Kenya inngår samarbeid om bistandsprogrammet Olje for utvikling. Hensikten med Olje for utvikling er å styrke kapasitet og forvaltning hos myndigheter i utviklingsland. Programmet dekker ressursforvaltning, miljøforvaltning, inntektsforvaltning, sikkerhet og beredskap. Programmet skal bidra til åpenhet og forebygge korrupsjon.

- Kenya er en økonomisk drivkraft i Afrika og stadig viktigere også for norske interesser. En god og åpen forvaltning av landets oljeressurser vil styrke Kenyas økonomi og bidra til jobbskaping, i tillegg til å gi inntekter til staten. Avtalen er et eksempel på hvordan bistand kan bidra til å utløse ny kapital for utvikling, sier utenriksminister Brende. 

Bistandsprogrammet Olje for utvikling ble etablert i 2005. Kenya blir det tredje samarbeidslandet i Øst-Afrika.