Jernbane: Norge knyttet til et nettverk av godskorridorer i Europa

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fra 13. desember får godsbransjen bedre muligheter til å sende varer med tog i Europa. En godskorridor fra Oslo til Palermo i Italia tilbyr forhåndslagte ruteleier for internasjonal togtrafikk som vil gjøre det enklere å bestille ruteleier med god kvalitet.

John-Ragnar Aarset og Pat Cox.

– Målet med det europeiske godskorridorsamarbeidet er å sørge for at godstogene blir høyere prioritert, slik at mer gods fraktes med tog, sier statssekretær John-Ragnar Aarset i Samferdselsdepartementet.

I forrige uke møtte Aarset koordinator for Scandinavian-Mediterranean Core Network Corridor, Pat Cox, i Brussel.

– Internasjonalt samarbeid er svært viktig og en forutsetning for å få mer gods over på jernbane, konkluderer Aarset.

Foto: Anders Aalbu/EU-delegasjonen.