Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norge leder europeisk millionprosjekt for bærekraftig skogsdrift

Et internasjonalt forskningsprosjekt ledet fra Norge skal gi mer tømmer og mindre naturskader. Norge stiller med omfattende forskning og byr på verdensledende teknologi fra Statskog.

Forskningsprosjektet Tech4Effect har en kostnadsramme på om lag 45 millioner kroner og har et ambisiøst mål om å revolusjonere måten tømmerhogst drives på. De neste fire årene skal NIBIO, Norskog og Statskog utveksle kunnskap og teknologi med forskere fra totalt åtte europeiske land.

Mildere vintere gir mindre tele i bakken. Dette gjør skogsdriften vanskeligere for hvert år, fordi maskinene kan synke ned i myra der det før var tele i bakken. Dette fører til store tap for skogeiere. Det er knyttet stor europeisk interesse til teknologiløftet vi har fått til i Norge.

Forskningsprosjektet som ledes fra Norge skal gi mer tømmer og mindre naturskader.
Forskningsprosjektet som ledes fra Norge skal gi mer tømmer og mindre naturskader. Foto: Colourbox

Statskog har tatt i bruk verdensledende teknologi som beregner hvor skogsmaskiner bør kjøre for å gi minst mulig kjøreskader, samt hvordan skogen vil utvikle seg de neste hundre årene. Samtidig som norsk kunnskap og teknologi eksporteres, kan det norske skogbruket hente erfaringer fra sine europeiske kolleger. Statskog er landets største grunneier. 

Statens grunn utgjør 59.000 km2, det vil si 1/5 av fastlands-Norge. Staten er 100 prosent eier av Statskog SF. Eierskapet utøves av landbruks- og matministeren.

FNs bærekraftmål nr 2 Utrydde sult.
  
  
FNs bærekraftsmål 

FNs 17 bærekraftsmål fram mot 2030 ble vedtatt av Høynivåforumet for bærekraftig utvikling som ble avholdt under FNs Generalforsamling i september 2015. Målene er universelle og gjelder for alle land, også Norge. Som ett av de første land skal Norge rapportere til FN om hvordan vi følger opp bærekraftsmålene. Landbruks- og matdepartementet har koordineringsansvaret for FNs bærekraftsmål nr 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.
Til toppen