Historisk arkiv

Norge leder nordisk satsing på fri programvare

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

IKT-Norge leder et nordisk fri programvare-prosjekt. Målet med prosjektet er å gi offentlige og private virksomheter reelle valg når de velger programvare og forretningsmodeller. Prosjektet er delfinansiert av Nordic Innovations Centre.

Samarbeidsprosjektet vil opprette en nordisk bank for deling av fri programvare og utvikle samarbeidsnettverk for nordiske utviklere og fremheve gode forretningsmodeller basert på fri programvare. Deltakere i samarbeidet er Centre for Open Source Solutions i Finland (COSS), Foreningen for Open Source Leverandører i Danmark (OSL), Svenske Kommuner og Landsting og Islandsk Næringsliv.

- Dette er et gledelig initiativ. Norden har et kulturelt fortrinn når det gjelder fri programvare i offentlig og privat sektor og derfor gode forutsetninger for å utvikle et fagmiljø av internasjonalt format, sier IT-minister og nordisk samarbeidsminister Heidi Grande Røys.

Norge planlegger å opprette et kompetansemiljø for fri programvare. Derfor møter Heidi Grande Røys 12. juni COSS, den finske samarbeidsorganisasjonen i prosjektet, i forbindelse med et besøk i Finland.

- Dette nordiske IT-samarbeidet er også en naturlig konsekvens av at det nå eksisterer og opprettes nasjonale kompetansesentre i de nordiske landene. Vi har gode tradisjoner for samarbeid i Norden, sier Grande Røys.

Målet med prosjektet som startet 1. juni, er å skape et nordisk nettverk for fri programvare.
- Nettverket legger til rette fordeling og gjenbruk av  nye forretningsmodeller i Norden og dermed for reelle valg både i privat og offentlig sektor, sier IKT-Norge.

Åpenhet og informasjonsdeling kjennetegner fri programvare. Mens fri programvare har sitt utspring i fagmiljøer der faglig prestisje og ideelle formål er drivkraften, tilbyr i dag også kommersielle selskap IKT-løsninger som fri programvare.

For private og offentlige virksomheter ligger det potensielt store besparelser i bruk av fri programvare. Det gir også større grad av leverandøruavhengighet og økt konkurranse i IKT-næringen.

For mer informasjon om det nordiske prosjektet, kontakt:
Fredrik Syversen, IKT-Norge, tlf. 92 03 24 70
Heidi Arnesen Austlid, IKT-Norge, tlf. 90 74 52 10

For kontakt med statsråd Heidi Grande Røys i Finland kontakt:
Helge Kvandal, Fornyingsdepartementet, tlf. 40 28 42 75

Til toppen