Norge med i Østersjørådets ungdomsdialog

Av Anders Aalbu, EU-delegasjonen

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nylig åpnet en fotoutstilling i Europakommisjonens generaldirektorat for regionalpolitikk, DG Regio. At unge, norske fotokunstnere stiller ut der er mulig fordi Norge er med i Østersjørådet.

Benedicte Popkema ønsker å bli forfatter og valgte derfor en bok for å illustrere hvem hun er (Foto: Anders Aalbu/EU-delegasjonen). Foto: Anders Aalbu/EU-delegasjonen

I september i fjor tok 16 år gamle Benedicte Popkema fra Løten del i Østersjørådets første ungdomsdialog. Formålet med ungdomsdialogen er at unge mennesker skal få mer kunnskap og forståelse om det store spekteret av ulike kulturer som til sammen utgjør Østersjøregionen.

I en uke var hun og drøyt 20 andre unge mennesker samlet i Estland der de fulgte et program med tittelen «Europe on the Move – History and Future of Borders and Identities». Benedicte synes det var både gøy og lærerikt.

– Det var artig å kunne uttrykke seg gjennom bilder. Jeg anbefaler dette for politisk engasjert ungdom, sier hun.

Balticeye

Bildene er en samling av visuelle inntrykk ungdommene samlet i løpet av turen. 30 av disse stilles nå ut i lokalene til DG Regio i Brussel. Blant disse er to av bildene Benedicte Popkema tok, men også Kristoffer Moen bidrar med to bilder. I tillegg til utstillingen i DG Regio, finnes det en langt mer omfangsrik utstilling på nett. Den har navnet Balticeye og tar for seg temaer knyttet til historie og identitet. Ungdommene publiserte også en rekke av bildene på Instagram.

Det var Østersjørådet i samarbeid med den tyske Körber-stiftelsen som inviterte ungdommene til Estland. Ungdom fra til sammen ti land deltok i denne første gangen, og det tas sikte på at arbeidet med ungdomsdialoger i Østersjørådet skal fortsette.

Østersjørådet

Norge har vært med i Østersjørådet (CBSS, Council of the Baltic Sea States)siden det ble stiftet i København i 1992. Østersjørådet  er ett av fire regionale råd i Nord-Europa, og Norge har vært medlem siden etableringen. Rådet består av alle de fem nordiske og de tre baltiske land, Russland, Polen og Tyskland. I tillegg er Europakommisjonen medlem på linje med landene.

Østersjørådet har til oppgave å igangsette og koordinere samarbeid mellom landene i regionen både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå; dessuten har rådet nær kontakt med den private sektor og frivillige organisasjoner og søker å trekke disse med i et samlet samarbeid på tvers av sektorer, regionale og nasjonale grenser.

Norske representanter var på plass da utstillingen åpnet (Foto: European Union/DG Regio). Foto: European Union/DG Regio