Norge og Brasil skal samarbeide om olje- og gassteknologi

Norge og Brasil går sammen om å utvikle morgendagens teknologi innen olje- og gass. Statssekretær Kåre Fostervold undertegnet mandag en samarbeidsavtale med Brasil i forbindelse med et forsknings- og industriseminar i Rio.

Norge og Brasil går sammen om å utvikle morgendagens teknologi innen olje- og gass.  Statssekretær Kåre Fostervold undertegnet mandag en samarbeidsavtale med Brasil i forbindelse med et forsknings- og industriseminar i Rio.

- Brasil er nøkkelmarked for norsk industri der petroleumsteknologi kan utvikles videre. Skal vi utnytte de store mulighetene for norsk offshoreindustri, må vi være med der det skjer slik at vår ledende posisjon i dette markedet opprettholdes, sier statssekretær i olje- og energidepartementet Kåre Fostervold.  

Norge og Brasil har mange felles utfordringer når det gjelder utnyttelse av olje- og gassressurser.  Målet med samarbeidsavtalen er at de to landene skal jobbe sammen om å finne nye teknologiske løsninger til beste for begge parter. Samarbeidet vil også gi mulighet til erfaringsutveksling for styrking av kompetanse.

- Besøket til Brasil har vist det store potensialet som ligger i samarbeidet innenfor olje og gass mellom Norge og Brasil. Brasil vil være verdens største offshoremarked fremover, tett fulgt av norsk sokkel. Her ser jeg store muligheter for den norske leverandørindustrien og norske forskningsmiljøer, sier statssekretær Kåre Fostervold.

Viktige områder for samarbeidet er blant annet økt utvinning, undervannsteknologi, og bore- og brønnteknologi. Her er norske leverandørbedrifter verdensledende. I tillegg skal det legges til rette foropplæring og utdanning av personell.

Olje- og gassektoren er sammen med maritim sektor de viktigste sektorene for næringslivssamarbeid mellom Norge og Brasil. Norsk leverandørindustri omsatte i 2012 for 33 milliarder kroner i Sør-Amerika, i svært stor grad drevet av aktiviteter i Brasil. Mange norske selskaper innen petroleumssektoren er etablert i landet. Etter Petrobras er Statoil største operatør i Brasil med ansvar for blant annet Peregrino-feltet som startet produksjon i 2011.

Les statssekretær Kåre Fostervolds innlegg fra konferansen her.

 

Statssekretær Kåre Fostervold i OED (t.h.) signerer avtalen med viseminister Dr. Luis Antonio Elias i det brasilianske forsknings-, teknologi- og innovasjonsdepartementet (Foto: Runa Hestmann/NBCC).
Til toppen