Norge og Brasil styrker samarbeidet i kampen mot fiskekrim

I 2018 tok Norge initiativ til en internasjonal erklæring mot fiskerikriminalitet. Da den ble vedtatt var den støttet av 9 land. Når Brasil i dag slutter seg til er det støtte fra 34 stater.

Brasil  slutter seg til internasjonal erklæring mot fiskerikriminalitet
Brasil slutter seg til internasjonal erklæring mot fiskerikriminalitet. Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen og hans brasilianske kollega Jorge Seif Jr. på link fra Brasil.

- Brasil er en stor og viktig havnasjon og har den 10. største økonomiske sonen i verden. Det er derfor svært gledelig at landet nå tiltrer erklæringen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

For å fylle erklæringen med innhold lanserte Norge i 2019 Blue Justice-initiativet som skal bistå stater med å samarbeide på tvers av landegrensene mot fiskerikriminalitet.

- Fiskerikriminalitet er et globalt problem som krysser grenser, og derfor må vi kunne samarbeide raskt og effektivt og bruke de mulighetene som fins i en digital verden. Derfor har vi bygget dette systemet for å tilrettelegge for en sikker global samhandling i dette viktige arbeidet, sier Ingebrigtsen.

En norsk-utviklet digital samarbeidsplattform skal føre myndigheter sammen i kampen mot fiskerikriminalitet. Plattformen, som administreres av FNs utviklingsprogram (UNDP), ble benyttet under dagens undertegnelse med Brasil.

- Vi må jobbe langs alle linjer for å sikre at også utviklingsland får del i de muligheter innovasjon og digitalisering gir, det gir landene mulighet til å hoppe over utviklingstrinn. Vi vet at fiskerikriminalitet har negativ innflytelse på matsikkerhet og livsgrunnlaget for sårbare kystbefolkninger. Derfor er denne digitale plattformen et viktig verktøy, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein. 

Landene i Havpanelet er enige om å sikre 100 prosent bærekraftig havforvaltning innenfor sine respektive havområder. Fiskerikriminalitet er en av flere alvorlige trusler mot utviklingen av bærekraftige havøkonomier.

- Sammen med de andre kystnasjonene i Havpanelet jobber vi nå aktivt med å få flere av verdens land til å ta et bevisst valg om å prioritere bærekraftig havforvaltning. Politisk vilje og internasjonalt samarbeid, sammen med praktiske verktøy som Blue Justice Initiativet er viktig i dette arbeidet, sier statsministerens representant i Høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi Jens Frølich Holte.

For å støtte opp om plattformen vil Norge bidra med unik kompetanse innen fartøysporing gjennom det internasjonale kompetansesenter innen fartøysporing som Fiskeridirektoratet og Kystverket samarbeider om i Vardø.

Lenker