Norge og EU: Et sterkt partnerskap innen energi

Mandag møtte olje- og energiminister Tord Lien EUs kommissær for klima og energi, Miguel Arias Cañete til det årlige energidialogmøtet mellom Norge og EU.

I løpet av de siste tiårene har Norge og EU styrket samarbeidet innen energifeltet. Partnerskapet med Norge er en viktig del av EUs strategi for en energiunion.

Norge og EU har begge satt ambisiøse klimamål, og har forpliktet seg til å utvikle effektive og sammenknyttede energimarkeder for å nå våre felles mål. Velfungerende og effektive energimarkeder er avgjørende for god forsyningssikkerhet og en effektiv klimapolitikk i Europa.

Blant temaet under møtet i Oslo var EUs energiunion, energimarkedet i EU og Norges bidrag til forsyningssikkerheten i Europa. I 2014 ble så godt som all gass fra norsk sokkel eksportert til EU-land (107 milliarder kubikkmeter av totalt 108 milliarder kubikkmeter produsert). Det videre samarbeidet om CO2-håndtering og Norges deltakelse i regionalt samarbeid ble også diskutert.

Tirsdag 2. juni besøker Arias Cañete og Lien gassfeltet Troll, som står for rundt en fjerdedel av den samlede norske gassproduksjonen. Senere på dagen besøker de to Sima kraftverk i Hordaland, Norges nest største kraftverk.

Til toppen