Norge og EU samarbeider om klima etter Durban

Rapport fra miljøråd Knut Kroepelien, EU-delegasjonen

Durban-forhandlingene i desember i fjor fikk et positivt utfall for EU. Nå fortsetter de viktigere diskusjonene om ambisjonsnivået for utslippsreduksjoner fremover. Miljøråd Knut Kroepelien rapporterer.

EU ønsker en gjennomgang av måten de globale klimaforhandlingene finner sted på, økt globalt ambisjonsnivå og bedre finansiering. Det kom frem av et møte mellom Miljøverndepartmentet og klimakommissær Connie Hedegaards kabinett 7. februar.

EUs tette allianse med verdens minst utviklede land og øystatene i sør vil fortsette å være en av Europakommisjonens største prioriteter. Kommisjonen tar sikte på å arrangere en ministerkonferanse med progressive land og representanter for disse landene i Brussel i begynnelsen av mai. Formålet er å konkretisere arbeidet med veikartet fra Durban. Norge vil bli invitert til konferansen. 

EU redegjorde også for prosessen med å komme frem til en målsetning om kvantifiserbare utslippsreduksjoner eller – begrensninger (Quantified Emission Reduction or Limitiation Objective, QERLO) for Kyoto II. Kroatia og Island vil innlemmes i arbeidet som kandidatland.  

Mye tyder på at målsetningen for Kyoto II vil ligge på 20 prosent i forhold til referansebanen, men EU vil omtale hvordan man eventuelt kan nå 30 prosent. EU vil ikke øke ambisjonsnivået sitt fra 20 prosent nå, uten at andre store utslippsland går foran. Veien videre blir klarere under EUs ministermøte 9. mars.

Lenke til EUs hjemmesider om klimaforhandlingene her.

Til toppen