Norge og EU vil forske mer på demens

Alzheimer-forskning er først ute når EU nå starter opp ti forskningsprogrammer for å møte de store utfordringene i Europa. Statssekretær Robin Kåss i Helse- og omsorgsdepartementet var 7. februar i Brussel i forbindelse med lanseringen av EUs nye forskningsstrategi mot demens.

– Den store økningen i antallet mennesker med demenssykdommer er alvorlig for alle land, og vi ønsker å være med i en samordnet innsats på tvers av landegrenser. Norge ønsker derfor å ha en aktiv rolle i det europeiske fellesprogrammet for forskning på Alzheimer, sier statssekretær Robin Kåss,som deltok under lanseringen av EUs nye forskningsstrategi mot demens i Brussel 7. februar.

Bidrar med fire millioner
Norge har forskere i verdensklasse mot demens, blant annet fra Akershus Universitetssykehus. Regjeringen gir derfor fire millioner kroner til å bidra til at norske forskere kan delta i EUs samarbeid. Hvis forskerne kommer med gode prosjekter, kan de få ytterligere midler fra Norges forskningsråd.

– Det langsiktige målet for programmet er å finne behandling mot Alzheimer, Parkinson og andre nevrodegenerative sykdommer. Samtidig er det et mål å kunne diagnostisere sykdommene på et tidligst mulig stadium, slik at det er mulig å gi behandling som utsetter sykdomsforløpet og vi kan ta vare på en eldre befolkning. Derfor er det viktig å bidra til norsk deltagelse, sier Kåss.

Les mer på Helse- og omsorgsdepartementets nettsider.

Helsesamarbeidet mellom Norge og EU
Under sitt besøk i Brussel hadde Kåss også møter med europaparlamentariker Dagmar Roth-Behrendt og Europakommisjonen. Tema for møtene var helsesamarbeidet mellom  Norge og EU, inkludert grensekryssende arbeidskraft, felles regler for medisinteknisk utstyr og pasientsikkerhet. Kåss diskuterte også pasientrettighetsdirektivet og ehelse med Kommisjonen.

– Det er mye samarbeid mellom Norge og EU på helseområdet, og vi kan lære av hverandre. De norske erfaringene med kartlegging av pasientskader var noe EU-siden viste interesse for, sier Kåss.

Til toppen