Pressemeldinger

Norge og Færøyene enige om fiskeriavtale

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge og Færøyene er enige om en avtale for fisket i 2022.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

- Norske fiskere har lange tradisjoner for å fiske i færøyske farvann, og avtalen med Færøyene er viktig for oss. Det er bra at vi har fått på plass en avtale som viderefører disse fiskemulighetene også i 2022, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Avtalen for 2022 innebærer at kvoten på lange/blålange økes med 500 tonn til 3 000 tonn, samtidig som brosmekvoten reduseres med 500 tonn til 1 500 tonn. Bifangstkvoten for andre arter på 800 tonn og makrellkvoten på 6 600 tonn videreføres fra inneværende år. Makrellkvoten kan fiskes både i færøyske farvann, norsk økonomisk sone og internasjonalt farvann.

Færøyene får en kvote på 4 945 tonn torsk, 1 100 tonn hyse, 500 tonn sei og 400 tonn andre arter som bifangst i norsk sone, som er en videreføring av inneværende års kvotenivå.

I tillegg til disse kvotene, kan færøyske fartøy fiske opp til 3 790 tonn torsk og 200 tonn hyse, som de har fått gjennom bytteavtalen sin med Russland, mens norske fartøy kan fiske opp til 31 920 tonn av den norske kolmulekvoten for 2022 i færøyske farvann.

Protokoll fra drøftelser mellom færøyske og norske myndigheter, 7. desember 2021, om gjensidige fiskerettigheter i 2022: Se lenke til PDF.