Norge og Kina gjenopptar helsesamarbeidet

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I dag ble en ny handlingsplan på helseområdet mellom Norge og Kina underskrevet. Statssekretær Lisbeth Normann signerte planen på vegne av Norge under statsminister Erna Solbergs besøk til Kina.

- Selv om Norge og Kina er ulike med tanke på størrelse og kultur, har vi flere felles utfordringer, som økende eldre befolkning, smittsomme og ikke-smittsomme sykdommer, og sårbarhet mot pandemier. Kina er også svært interessert i lære om vår primærhelsetjeneste, sier statssekretær Lisbeth Normann.

Statssekretrær Lisbeth Normann i Helse- og omsorgsdepartementet signerte en ny handlingsplan på helseområdet mellom Norge og Kina.
Statssekretrær Lisbeth Normann i Helse- og omsorgsdepartementet signerte en ny handlingsplan på helseområdet mellom Norge og Kina. Foto: Trond Viken, NFD.

Arbeidet med å gjenoppta helsesamarbeid med Kina startet med det samme Norge og Kina annonserte at forholdet mellom landene var normalisert. Resultatet er blitt en ny handlingsplan for årene 2017-2020.

Besøk av Kinas visehelseminister

- Som et ledd i det nye samarbeidet mellom våre to land var Kinas visehelseminister, Cui Li, i Oslo 30. mars for å diskutere norsk-kinesisk helsesamarbeid med helse- og omsorgsminister Bent Høie. En konkretisering av handlingsplanen var blant temaene som de to ministrene snakket om, som global helse, IKT og antimikrobiell resistens, sier Lisbeth Normann.

Helse- og omsorgsdepartementet er opptatt av å styrke det internasjonale samarbeidet når det gjelder antimikrobiell resistens. Antimikrobiell resistens er et alvorlig problem i Kina. Landet har derfor en nasjonal handlingsplan på området, noe også Norge har.

Helsesamarbeidet gir også store muligheter innen forskning og innovasjon, for eksempel når det gjelder persontilpasset medisin og velferdsteknologi.

- Norge er interessert i å samarbeide med Kina når det gjelder internasjonal beredskap og globale helsekriser. Under ebolakrisen var Kinas bidrag i Sierra Leone stort. Det er derfor interessant å utveksle erfaringer med Kina når det gjelder å bidra med helsepersonell og infrastruktur under pandemier, sier Lisbeth Normann.

Den kinesiske visehelseministeren besøkte forrige uke også Folkehelseinstituttet, Oslo Universitetssykehus og Oslo legevakt for å se på hvordan Norge forebygger, overvåker, varsler og håndterer kriser, samt planlegger og styrer vår beredskap. Viseministeren viste også stor interesse for hvordan Norge har organisert sin helsetjeneste, og ikke minst primærhelsetjenesten, som i Kina er svært dårlig utbygd.

- Vi er kommet godt i gang med normaliseringen av samarbeidet med Kina, og så nær som alle departementers fagområder er involvert og berørt av handlingsplanen, sier Lisbeth Normann.