Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norge og Nederland fortsetter strategisk samarbeid om forskning

29. oktober er det tre år siden Norge og Nederlands daværende forsvarsministre underskrev en avtale om strategisk militært forskningssamarbeid. Samarbeidet har vært vellykket og vil fortsette som en permanent ordning.

Forskningssamarbeidet omtales som SMART (Strategic Mutual Assistance in Research and Technology) og representerer en ny modell for utvidet, internasjonalt forsknings- og teknologisamarbeid. Da avtalen ble underskrevet i 2015 var man enige om en tre års prøveperiode, før samarbeidet ble gjort permanent. Prøveperioden går ut samme dag som den norske og den nederlandske forsvarsministeren møtes i forbindelse med Trident Juncture.

Nederlands forsvarsminister, Ank Bijleveld, møtte i dag forsvarsminister Frank Bakke-Jensen under øvelse Trident Juncture 18
Nederlands forsvarsminister, Ank Bijleveld, møtte i dag forsvarsminister Frank Bakke-Jensen under øvelse Trident Juncture 18 Foto: Nederlands forsvarsdepartement

Forskningssamarbeidet utføres av Forsvarets forskningsinstitutt i Norge og the Netherlands Organisation for Applied Science og the Netherlands Aerospace Centre i Nederland. Forskningsmiljøene skal jobbe integrert og langsiktig med hverandre for å dele kunnskap og resultater gjennom felles prosjekter. Hensikten er å på en kosteffektiv måte opprettholde en større kunnskapsbase innen utvalgte fagområder enn det hver nasjon klarer på egenhånd, og at begge parter bidrar til og kan benytte denne kunnskapsbasen. Samarbeidet har så langt omhandlet tekniske underavtaler innenfor kjemisk, biologisk, radiologisk og nukleær forskning og romforskning for militære formål. Når det vellykkede samarbeidet nå videreføres, vil man vurdere å innlemme nye fagområder i flere tekniske underavtaler.

I fjor ble FFI nasjonalt beredskapslaboratorium. Her med Oslo og brann- og redningsetat.
I fjor ble FFI nasjonalt beredskapslaboratorium. Her med Oslo og brann- og redningsetat. Foto: Lars Magne Hovtun/OBRE

Initiativet føyer seg inn i rekken av konkrete mål om å samarbeide mer med andre nasjoner, både bilateralt og i NATO-sammenheng. -Som en liten nasjon, er vi alltid på jakt etter måter å gjøre ting smartere og i fellesskap med andre allierte, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Det planlegges nå flere nye prosjekter innenfor rammen av SMART-samarbeidet.

Til toppen