Norge og Portugal samarbeider om klimatilpasning

EØS-midlene

Portugal er et av de mer sårbare landene i Europa for økte temperaturer og mindre nedbør. DSB hjelper portugiserne med å forberede seg og tilpasse seg klimaendringene.

Portugals miljøvernminister Jorge Moreira da Silva undertegnet samarbeidsavtalen sammen med Norges ambassadør Ove Thorsheim under klimakonferansen i Lisboa i formiddag. (Foto: Christian Grotnes Halvorsen/UD)

Portugal er et av de mer sårbare landene i Europa for økte temperaturer og mindre nedbør. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap hjelper portugiserne med å forberede seg og tilpasse seg klimaendringene.

Samarbeidet er kommet i stand gjennom EØS-midlene, og avtalen ble undertegnet i Lisboa i formiddag.

Norge støtter programmet med om lag 3 millioner euro fram til 2016.

Avtalen skal bidra til å øke kompetansen og kunnskapen om klimaendringer i Portugal. Støtten skal brukes til å:

  1. etablere et eget nettsted med langtidsprognoser for hvordan klima og temperaturer vil endre seg i ulike deler av Portugal. Det internasjonale klimapanelets scenarier vil utgjøre grunnlaget for basen som vil være et svært nyttig verktøy for alle prosjektene som skal gjennomføres
  2. kurse minst 20 portugisiske kommuner i hvordan de skal lage egne planer og tiltak for å tilpasse kommunene til utfordringene endringene i klima vil føre til i deres områder
  3. kurse minst 100 lærere og 1500 studenter om klima og klimautfordringer
  4. gjennomføre lokale undersøkelser av hvilken betydning økte temperaturer og mindre nedbør har for blant næringsliv og landbruk og vurderinger av mulige tiltak

­Programmet gjennomføres i samarbeid mellom det portugisiske miljødirektoratet og det norske direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

− Denne avtalen gjør det mulig for oss å dele kunnskap, lære av hverandre og styrke samarbeidet mellom Norge og Portugal på dette området, sier den portugisiske miljøvernministeren Jorge Moreira da Silva.

Samarbeidsavtalen ble signert under den pågående klimakonferansen i Lisboa som arrangeres i samarbeid mellom Portugal og Norge.

Kontaktperson:

  • Karl Kerner, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 

Til toppen