Historisk arkiv

Norge og Storbritannia inngår klimapartnerskap med Etiopia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Etiopias økonomiske vekst de neste to tiårene skal skje uten å øke klimagassutslippene. Det sa Etiopias statsminister Meles Zenawi i forbindelse med lanseringen av Etiopias grønne utviklingsstrategi under klimatoppmøtet i Sør Afrika i går kveld. Norge og Storbritannia lover omfattende klimasamarbeid og økonomisk støtte til Etiopia.

Etiopias økonomiske vekst de neste to tiårene skal skje uten å øke klimagassutslippene. Det sa Etiopias statsminister Meles Zenawi i forbindelse med lanseringen av Etiopias grønne utviklingsstrategi under klimatoppmøtet i Sør-Afrika i går kveld. norge og Storbritannia lover omfattende klimasamarbeid og økonomisk støtte til Etiopia.


”Etiopias ambisjon er et eksempel på at utviklingsland handler og selv tar stort ansvar i kampen mot global oppvarming. Etiopia kommer til klimatoppmøtet og presenterer her en av verdens mest ambisiøse grønne utviklingsplaner. De venter ikke på at verden skal handle”, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Etiopia er et av verdens fattigste og et av Afrikas mest folkerike land, med mer enn 80 millioner innbyggere. I løpet av de neste 15 årene er Etiopias mål å bli et mellominntektsland på linje med Sør-Afrika og Egypt. Dette skal oppnås helt uten å øke klimagassutslippene (i dag anslått til om lag 150 millioner tonn årlig).

”Klimaendringer er ikke en framtidig trussel for folket i Etiopia. Det er en realitet i dag. Vårt folk har ikke forårsaket klimaendringene, men vi må beskytte oss mot virkningene. Vi har muligheten til å vise at i det 21.århundre er en ny form for grønn vekst mulig, der vi kan unngå mange av feilene som den utviklede delen av verden har begått og samtidig skape vekst og velstand for millioner av etiopiere”, sa Etiopias statsminister Meles Zenawi under lanseringen.

Etiopas statsminister Meles Zenawi i Durban. Foto: Ragnhild Håland Simenstad

Etiopas statsminister Meles Zenawi i Durban (Ragnhild Håland Simenstad)


 

Det meste av Etiopias utslipp kommer i dag fra landbruk og avskoging. Treplanting, fornybar energi og økt produktivitet i landbruket skal sørge for at de totale utslippene holdes på dagens nivå selv om utslippene i noen sektorer vil øke som følge av økonomisk vekst. Klimapartnerskapet med Norge er tredelt: satsing på skog, energi og landbruk skal ses i sammenheng.

”Utviklingsstrategien er et enestående eksempel på at miljø og utvikling er to sider av samme sak. Man må satse på begge deler samtidig for å lykkes”, sier Erik Solheim.


Kun 15 prosent av befolkningen i Etiopia har tilgang til elektrisitet. De fleste bruker ved og trekull til matlaging, noe som gradvis ødelegger skogene. Norge vil støtte Etiopias grønne utviklingsstrategi med inntil 360 millioner årlig for å bedre tilgangen til energi, få Etiopias skoger til å vokse og tilpasse landbruket til uunngåelige klimaendringer. Penger fra partnerskapet vil blant annet kunne brukes til utskifting av helseskadelige og inneffektive ovner i husholdningene, planting av skog, energieffektivisering, og økt produktivitet i jordbruket. Etiopia har potensial for å utnytte store fornybare energiressurser (vann-, jordvarme-, vind-, og solkraft) og gode forutsetninger for å lykkes med grønn utvikling.

Partnerskapet er det første som vil få støtte fra Norges nye energi- og klimainitiativ (Energy+). Klimapartnerskapet blir også en del av Regjeringens klima- og skogprosjekt og innebærer en bredere klima- og utviklingspolitisk dialog mellom Etiopia, Norge og Storbritannia.

Etiopias grønne utviklingsstrategi har tre hovedelementer:
- Å sikre økonomisk vekst som skal gjøre Etiopia til et mellominntektsland på linje med Sør-Afrika, og løfte titalls millioner ut av fattigdom innen 2025.
- Å tilpasse det etiopiske samfunnet og økonomien til effektene av uunngåelige klimaendringer.
-  Å holde klimagassutslippene på dagens nivå (ca 150 millioner tonn). Det innebærer en reduksjon i klimagassutslippene på omkring 250 millioner tonn CO2 årlig sammenliknet med den veksten i utslipp som vanligvis følger med økonomisk vekst i den størrelsesorden Etiopia satser på (tradisjonell høyutslipps utviklingsbane/Business as usual).

Til toppen