Norge og USA deler rominformasjon

Norge og USA har signert en avtale for deling av ugradert informasjon om aktivitet i verdensrommet. Avtalen er et viktig bidrag for å øke forståelsen av og sikkerheten i verdensrommet.

Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde. Foto: NASA

Regjeringens ambisjon er at Norge skal være en sentral og vesentlig romaktør i nord og Arktis. Satellitter og romteknologi er viktig for Norge - ikke bare militært, men også for næringslivet og samfunnet for øvrig.

Innen utgangen av 2017 vil regjeringen legge frem en nasjonal romstrategi. Strategien vil danne grunnlag og gi retning for utviklingen av Norges posisjon som en romnasjon.

Både Forsvarsdepartementet (FD) og Nærings og fiskeridepartementet (NFD) er derfor aktive innen utviklingen av rombaserte kapasiteter, som for eksempel mikrosatellitt-teknologi som gjør rommet mer tilgjengelig til lavere kostnad.

Avtalen mellom USA og Norge, som fra norsk side ble signert av Forsvarsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet, er et konkret bevis på en bevisst satsing innenfor et område som samfunnet i dag har blitt helt avhengig av. Internasjonalt samarbeid står sentralt for alle nasjoners som satser på romvirksomhet, og Norges avtale med USA er et viktig bidra til en fredelig utvikling og felles utnyttelse av rommet for alle land.

Til toppen