Norge og USA undertegner avtale om ikke-spredning

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge og USA inngikk i natt norsk tid en rammeavtale om samarbeid innen ikke-spredning og kjernefysisk sikkerhet.

-Norge og USA har lang erfaring innen samarbeid om ikke-spredning av kjernefysisk materiale. Den avtalen vi nå har inngått i randen av toppmøtet om kjernefysisk sikkerhet i Washington DC vil i praksis medføre en styrking av eksisterende norsk innsats i Ukraina med å bedre kontrollen med radioaktivt materiale og hindre at det kommer på avveier, sier statsminister Erna Solberg.

Norge og USA har inngått en rammeavtale om samarbeid innen ikke-spredning og kjernefysisk sikkerhet. Den skal styrke mulighetene for å identifisere, sikre og fjerne kjernefysisk materiale, og lettere kunne oppdage smugling over landegrensene.

Den nye avtalen vil ytterligere styrke vårt nære samarbeid med USA på dette området, og utfyller den samarbeidsavtalen vi har med det amerikanske energidepartementet fra 2014. Den nye avtalen som er global vil gi norske myndigheter muligheter for  å bidra med kapasitetsbygging hos myndigheter i Ukraina for å styrke kontrollen med radioaktivt materiale og hindre smugling.  

- Det er i Norges interesse å bidra i Ukraina, sammen med våre nære allierte, sier statsminister Erna Solberg. I tillegg til prosjektene med USA har Norge flere omfattende atomsikkerhetsprosjekter i Ukraina gjennom bilaterale myndighetssamarbeid, gjennom internasjonale initiativ og i trilateralt samarbeid med Ukraina og Sverige.

Ukraina-samarbeidet er en oppfølging av statsminister Erna Solbergs lansering under forrige toppmøte i Haag for to år siden, om at Norge vil styrke samarbeidet med USA innen ikke-spredning. Norge skal bidra med økonomiske midler gjennom atomhandlingsplanen.

I tilknytning til atomtoppmøtet i Washington ble det gjennomført ekspertmøter om samarbeidsprosjekter med det amerikanske utenriksdepartementet for å få på plass konkrete prosjekter.

- Vi har et felles ansvar for å videreutvikle det internasjonale samarbeidet mot spredning av kjernefysisk materiale og å hindre at materialet kommer på avveier.  Avtalen gjør at vårt partnerskap med USA innenfor ikke-spredning av kjernefysisk materiale styrkes. Et av formålene med avtalen er å hindre at kjernefysisk materiale kommer i gale hender og kan benyttes til terrorformål, sier statsminister Erna Solberg.  

Avtalen ble undertegnet av Norges ambassadør i USA, Kåre R. Aas og Assistant Secretary Thomas Countryman fra USAs utenriksdepartement, i Washington 31. mars.