Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norge øker støtten til FNs klimapanel

Regjeringen øker støtten til FNs klimapanel med 4 millioner kroner for 2018. Lederen for klimapanelet, Hoesung Lee, besøker Norge i dag.

Pengene vil gå til det viktige arbeidet med å formidle resultatene fra FNs klimapanels arbeid til beslutningstakere, spesielt i utviklingsland.

– Rapporten fra FNs klimapanel viser at det haster med tiltak for at verden skal klare å begrense oppvarmingen av kloden til 1,5 grader. Vi øker støtten til FNs klimapanel med fire millioner kroner for 2018, blant annet for å styrke deres arbeid med spredning og formidling av rapporten, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

FNs klimapanel
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen møtte lederen for FNs klimapanel, Hoesung Lee, da han besøkte Oslo. Foto: Jo Randen

Hoesung Lee besøker Norge for å presentere klimapanelets siste rapport om hvordan verden ligger an til å nå målet i Parisavtalen om å begrense jordas oppvarming ned mot 1,5 graders oppvarming.
Under sitt besøk har han blant annet møter med representanter fra regjeringen; statsminister Erna Solberg, klima- og miljøminister Ola Elvestuen og bistandsminister Nikolai Astrup.

– FNs klimapanel gjør en stor og viktig jobb. Den siste rapporten viser at vi trenger langt større utslippsreduksjoner de neste 12 årene for at vi skal klare å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

1,5-gradersrapporten fra FNs klimapanel blir et viktig grunnlag for forhandlingene under klimamøtet i Katowice i Polen i desember. Den gir viktig kunnskap om hvordan verden ligger an til å nå Parismålene, hvor verden trenger å være og hvordan den skal komme seg dit. Arbeidet til FNs klimapanel finansieres i betydelig grad av frivillig støtte fra land. USA har redusert sin støtte, og panelet er derfor avhengig av at andre tar ansvar.

1,5-gradersrapporten slår fast at det er nødvendig med dyptgripende og raske omstillinger i alle viktige sektorer i samfunnet. Utslippene fra industrien vil for eksempel måtte være 75-90 prosent lavere i 2050 sammenlignet med 2010 hvis vi skal følge utslippsbaner som er forenlig med 1,5 grader.

– Det haster. 1,5 graders rapporten krever en en omfattende handlekraft verden over, og det må handles nå, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

FNs klimapanel

Hoesung Lee leder FNs klimapanel. Panelet driver ikke med egen forskning, men gjennomgår faglitteraturen innen klimaforskning og systematiserer og oppsummerer status for kunnskapen. Panelets arbeid finansieres i stor grad fra frivillige bidrag fra land. USA har redusert sin støtte betydelig de to siste årene.

FNs klimapanel har kommet med en rekke rapporter gjennom nesten 30 år. Panelet lager fullstendige gjennomganger av status med jevne mellomrom og spesialrapporter. Det siste året har 91 forskere fra 40 land, med støtte 130 andre eksperter, gjennomgått mer enn 6000 nye vitenskapelige studier. Resultatet er 1,5 graders rapporten som ble lansert tidligere i høst.

Rapporten gir en statusrapport for hvordan verden ligger an til å nå målet i Parisavtalen om å tilstrebe å begrense jordas oppvarming til 1,5 grader over førindustrielt nivå. Rapporten sier at dersom vi fortsetter som i dag, vil temperaturen ha økt med 1,5 grader allerede mellom 2030 og 2052.

Norge økte sitt bidrag til IPCC vesentlig i 2018, og bidrar nå med økonomisk støtte på kroner 7,5 millioner til FNs klimapanel sitt fond.  Norge gir nå 4 millioner kroner i tillegg til dette. 

Til toppen