Norge på agendaen til EUs fiskeriministre

EUs fiskeriministre vedtok denne uken foreløpige kvoter for EUs fiskeflåte på fellesbestandene mellom Norge og EU i Nordsjøen og Skagerrak på et nivå som er 65 prosent av EUs kvoter i 2009. Dette gir EU fleksibilitet til å vedta endelige kvoter i samarbeid med Norge. Fiskeriråd Paul Oma rapporterer fra fiskerirådsmøtet.

Årets siste ministerrådsmøte for fiskeri- og landbruksministre ble avholdt i Brussel 15. - 17. desember. Fiskerisaken på dagsorden, fastsettelse av fiskemuligheter i 2010 (TAC- og kvoteforordningen), ble avsluttet 12 timer på overtid, klokken 22.00 tirsdag 16. desember 2009. Rådets pressemelding kan leses her, mens kommissær Borgs pressemelding kan leses her. Sett fra et norsk ståsted kan møtet oppsummeres slik:

·        Ministerrådet vedtok foreløpige kvoter for EUs fiskeflåte på fellesbestandene mellom Norge og EU i Nordsjøen og Skagerrak på et nivå som er  65 prosent av EUs kvoter i 2009. Dette gir EU fleksibilitet til å vedta endelige kvoter i samarbeid med Norge.

·         For å ha mulighet til å oppnå enighet om et kvotebytte i en fremtidig kvoteavtale mellom Norge og EU for 2010 er alle kvotene som tradisjonelt inngår i kvotebyttet også fastsatt på 65 prosent av EUs kvoter i 2009.

Pressekonferanse med Sveriges jordbruksminister Eskild Erlandsson og fiskerikommissær Joe Borg

Dette var det siste rådsmøtet for den svenske jordbruksministeren Eskild Erlandsson som formann i Rådet, og han ga uttrykk for stor tilfredshet med det resultatet som var oppnådd på møtet. Ministrene hadde fattet vedtak i henhold til vitenskapelige råd, langsiktige forvaltningsplaner og i henhold til vedtatte retningslinjer (Kommisjonens policy statement) for kvotefastsettelse.

Samtidig pekte han på ”uromomentet” i møtet, nemlig at en ikke hadde fått på plass en kvoteavtale mellom Norge og EU for 2010. Dette hadde gjort det nødvendig å vedta foreløpige kvoter for alle bestander som er relevante for forhandlingene med Norge, det være seg fellesbestander eller bestander som inngår i et tradisjonelt kvotebytte mellom Norge og EU. Han viste til at EU har som mål å avslutte forhandlingene med Norge tidlig i 2010, og at de da vil kunne fastsette endelige kvoter for hele 2010. Erlandsson understreket behovet for,og viktigheten av, fellesforvaltningen med Norge i Nordsjøen og Skagerrak.

Dette var også fiskerikommissær Joe Borgs siste rådsmøte, og på pressekonferansen takket han for godt samarbeidet med medlemslandene gjennom fem år, og samtidig ønsket han påtroppende kommissær Maria Damanaki lykke til. Borg understreket mye av det samme som Erlandsson hadde gjort, samtidig som han viste til at Kommisjonens kvoteforsalg var gjort på grunnlag av nære konsultasjoner med medlemsland og deres fiskeindustri. Borg gjentok at foreløpige kvoter var fastsatt på et nivå som var 65 prosent av 2009-kvotene, men det var et unntak. Den sørlige komponenten av makrell ble fastsatt på et nivå som tilsvarer 90 prosent av årets kvote.

Les mer om bruddet i fiskeriforhandlingene mellom Norge og EU her

 

Til toppen