Norge positiv til EUs arbeid med klimatilpasning

Av Camilla Langsholt, EU-delegasjonen

Konsekvensene av klimaendringene i Arktis bør inngå som en del av EUs fremtidige strategi for klimatilpasning i Europa, skriver Norge i et brev til EU.

Konsekvensene av klimaendringene i Arktis bør inngå som en del av EUs fremtidige strategi for klimatilpasning i Europa, skriver Norge i et høringsinnspill til Europakommisjonen. Foto: Rune Bjåstad

Konsekvensene av klimaendringene i Arktis bør inngå som en del av EUs fremtidige strategi for klimatilpasning i Europa, skriver Norge i et høringsinnspill til Europakommisjonen.

Situasjonen i Arktis er blant sakene som Norge mener EU bør vurdere når man utarbeider en helhetlig klimatilpasningsstrategi for Europa. Høringen ble avsluttet 20. august og var åpen for alle.  Strategien forventes å bli lagt frem mot slutten av 2012.

Økt koordinering og hensyn til regionale variasjoner
I tillegg til konsekvensene av klimaendringene i Arktis, legger det norske innspillet vekt på bedre koordinering av klimaforskning, sårbarhetsanalyser, sektorintegrering og EUs bidrag til utvikling av nye verktøy.

Siden forskjellige regioner blir berørt ulikt av klimaendringene, mener Norge det også er viktig at EU vurderer hvor sårbare de ulike områdene i Europa er for klimaendringer, og at de operasjonelle tiltakene blir gjort på nasjonalt og lokalt nivå.   

I Norge jobber man for tiden med en stortingsmelding om klimatilpasning. En stortingsmelding om skred og flomfare som ble lagt frem tidligere i år, drøfter hvordan klimaendringene vil kunne påvirke risikoen for flom og skred. Norge har et sterkt fagmiljø på klimaendringer og deltar også i en arbeidsgruppe på EU-nivå om klimatilpasning.

Les hele innspillet fra Norge her.

Til toppen