Norge signerte deklarasjoner om blokkjede-teknologi og kunstig intelligens

– Først og fremst representerer disse teknologiene enorme muligheter for å bedre livene til enkeltindivider, i Europa og Norge, men også globalt. Samtidig vil teknologien kunne endre grunnleggende forutsetninger for hvordan vi samhandler og kommuniserer med hverandre i dagens samfunn. Det er derfor veldig viktig at vi har en bevisst og samlet europeisk tilnærming slik at utviklingen styres i riktig retning, sier statssekretær Tommy Skjervold.

Sammen om kunstig intelligens

10. april reiste han til Brussel for å signere flere sentrale deklarasjoner om europeisk samarbeid om nye teknologier på vegne av Norge. Skjervold signerte først deklarasjon om kunstig intelligens (AI). Deklarasjonen legger opp til et samarbeid om særlig tre hovedområder:

  • Fremme Europas teknologiske og industrielle kapasitet innen AI, herunder å bedre tilgangen til offentlig data. Dette anses som en grunnleggende forutsetning for å legge til rette for utvikling av AI, og med dette skape innovasjon og økonomisk vekst, samt grunnlag for nye jobber. 
  • Adressere sosioøkonomiske utfordringer, slik som transformasjonen av arbeidsmarkedet og modernisering av europeiske utdanningssystemer, inklusive oppdatering og opplæring av europeiske borgere. 
  • Sikre et adekvat rettslig rammeverk som bygger på fundamentale rettigheter innen EU-området, herunder personvern og retten til et privatliv, men også prinsipper om åpenhet og ansvar.

Lyden av blokkjeder

Til toner av artisten Imogen Heaps´ låt "Tiny Human" ble Skjervold invitert opp på scenen for å underskrive dagens andre deklarasjon om blokkjede--teknologi. Låten er den første av sitt slag, fordi distribusjonen av låten er gjort utelukkende gjennom kryptovaluta basert på blokkjede-teknologi. Dette medfører at alle inntekter går direkte til artisten fra kjøperne, uten at mellommenn er involvert.

– Det er et betydelig potensial knyttet til denne typen teknologi. Vi ser allerede eksempler på hvordan teknologien kan benyttes, som for eksempel i Sverige hvor teknologien testes ut i forbindelse med bevis av eierskap innenfor offentlige eiendomsregistre. En felles europeisk tilnærming til blokkjedeteknologi vil være positivt, ikke minst fordi det vil redusere risikoen for en fragmentert tilnærming til en teknologi som av natur er grensekryssende, sier statssekretær Tommy Skjervold.

Norge samarbeider allerede tett med EU om utvikling og utrulling av grensekryssende elektroniske tjenester. Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Paul Chaffey, er opptatt av at de nye teknologiene kan gjøre det lettere å skape et digitalt indre marked.

– I en del grensekryssende sammenhenger, der det ikke finnes gode eksisterende løsninger, kan nok blokkjede-teknologi bidra til nye og bedre løsninger for et digitalt indre marked, sier statssekretær Paul Chaffey.

Norge signerte også en tredje deklarasjon kalt "Fostering a dynamic ecosystem around EU RDI funding with the Innovation Radar Platform". Mer om disse deklarasjonene kan finnes her.

Til toppen