Norge, Storbritannia og USA vil samarbeide om å redde regnskogen

Under klimaforhandlingene i Warszawa onsdag lanserte Norge, Storbritannia og USA at landene vil samarbeide om regnskogbevaring. Til sammen vil landene bidra med 280 millioner dollar i et fond i Verdensbanken som fokuserer på næringslivssamarbeid

Under klimaforhandlingene i Warszawa onsdag lanserte Norge, Storbritannia og USA at landene vil samarbeide om regnskogbevaring. Til sammen vil landene bidra med 280 millioner dollar i et klimafond i Verdensbanken som fokuserer på næringslivssamarbeid

Midlene fra de Norge, Storbritannia og USA tilsvarer rundt 1,7 milliarder norske kroner. Pengene vil håndteres gjennom Verdensbankens BioCarbon Fund, et klimafond som er laget for å betale for verifiserte utslippsreduksjoner fra landbrukssektoren. BioCarbon Fund har utviklet og implementert prosjekter i over 10 år.

Fondet fokuserer blant annet på å effektivisere land- og jordbruk i samarbeid med næringslivet.  Dette er viktig ettersom private næringslivsselskaper – store og små, lokale og internasjonale – står bak mye av avskogingen.

Tine Sundtoft, klima- og miljøminister i Norge, vektla også samarbeidet mellom offentlig og privat sektor i sin tale. 

- Det er viktig å anerkjenne rollen som den private sektoren spiller i REDD+. Næringslivet bidrar til innovasjon og besitter spisskompetanse og kunnskap. Den private sektoren kan også bidra til å mobilisere kapital som er nødvendig for å skape grønnne, vellykkede, forsyningskjeder, sa hun blant annet i sitt innlegg.

- Utvikling og klimatiltak henger sammen

John Kerry, USAs utenriksminister, og Todd Stern, spesialutsending innen klima fra USA, oppfordret i sine taler det internasjonale samfunnet om å se utvikling og klimaarbeid i sammenheng.

- Dette er ikke bare et miljøspørsmål. Det er et økonomisk spørsmål. Det er et energispørsmål, sa Kerry i sin tale.

- Det er en myte at utvikling og arbeidet med å bekjempe klimaendringer er motsetninger. Dette er en myte vi må kjempe ned, og fondet bidrar til dette, vektla Stern.

Intensjonserklæring med Colombia

Samme dag lanserte Norge en felles intensjonserklæring med Colombia, Tyskland og Storbritannia. Intensjonserklæringen har blant annet som mål å støtte Colombias forberedende arbeid på REDD+ og bygge oppunder Colombias mål om null netto avskoging i Amazonas.

Verdens største regnskog, Amazonas, omfatter også Colombia. Colombia regnes som et betydelig skogland, men som også har hatt en relativt lav avskoging i sin del av Amazonas. Det er imidlertid forventet at presset på Colombias skogområder vil øke i årene framover.  

Med erklæringen som ble lansert onsdag i Warszawa viser Colombia, Tyskland og Storbritannia at landene har en felles intensjon om å sette opp et robust program for resultatbasert betaling for utslippsreduksjoner fra redusert avskoging i Amazonas.

 

 
Tine Sundtoft i Warszawa
(Foto: Jon Berg/Miljøverndepartementet)

 

Til toppen