Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norge støtter etableringen av Atlantic International Research Centre

Portugals forskningsminister Manuel Heitor og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø har underskrevet en deklarasjon der Norge støtter opprettelsen av en internasjonal vitenskapelig organisasjon for landene rundt Atlanterhavet.

Det såkalte AIR-senteret er et portugisisk-initiert prosjekt. En tverrfaglig tilnærming til store samfunnsutfordringer knyttet til Atlanterhavet skal stå sentralt i senterets arbeid. Faglige prioriteringer som er trukket særlig frem er marine ressurser og biodiversitet, sunne og rene hav, kobling mellom rom og hav, forebygging og tilpassing til klimaendringer, bærekraftige energisystemer og datavitenskap.

– Norge har en sterk historie som havnasjon. Derfor er hav en av hovedprioriteringene i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, og regjeringen har også en egen havstrategi. Et sunt og levedyktig Atlanterhav er helt avgjørende for oss, og derfor ønsker vi å vise støtte til Portugals initiativ, sier forsknings og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Målet er å skape en kunnskapsbasert nettverksorganisasjon, der ulike aktører kan samarbeide og finne partnere, både fra akademia, næringsliv og på statlig nivå. Et tett samarbeid mellom nord og sør vektlegges.

Signeringen innebærer ikke løfte om økonomisk støtte fra Norge. Eventuelle midler til senterets arbeid kan komme gjennom ordinære utlysninger i Forskningsrådet, institusjonelt samarbeid eller for eksempel EU-søknader.

Bilde av Nybø og Heitor
Portugals forskningsminister Manuel Heitor og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø under signeringen i Oslo. Foto: KD

 

Til toppen