Norge støtter fond for ofre for overgrep begått av FN-personell

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge støtter opprettelsen av et FN-fond for personer som har vært utsatt for seksuell utnytting og overgrep fra FN-personell. - Norge ser med dyp bekymring på det økende antall anklager om seksuell utnytting og overgrep begått av FN-personell, sier utenriksminister Børge Brende

I 2015 registrerte FN 99 slike klagesaker mot 80 året før.

- Norge deler Generalsekretæren i FNs fortvilelse over disse foraktelige forbrytelsene. Vi berømmer hans vilje til å komme denne uakseptable atferden til livs gjennom en slagkraftig handlingsplan, sier Brende.

Han var denne uken i New York for å delta på den tematiske høynivådebatten om FN, fred og sikkerhet.

- Seksuell utnytting og overgrep undergraver troverdigheten til hele FN-systemet og kan ødelegge mennesker for livet. Det er fullstendig uakseptabelt at allerede sårbare grupper blir utnyttet på denne måten. Hensynet til de sivile må settes i fremste rekke og Norge ser positivt på Generalsekretærens beslutning om å opprette et eget fond for de som er blitt rammet. Norge vil støtte fondet med én million kroner, sier Brende.