Norge støtter kartlegging av Indonesias torvmyrer

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge inngår en femårig avtale på 227 millioner kroner med organisasjonen World Resources Institute (WRI) i Indonesia, for å bidra til indonesiske myndigheters arbeid med å forebygge skogbranner.

World Resources Institute Indonesia skal blant annet kartlegge intakte og drenerte torvmyrområder. Konvertering av torvmyrer til plantasjer for produksjon av palmeolje og papirmasse er en av de viktigste kildene til Indonesias klimagassutslipp, som rangerer blant verdens fem høyeste.

Les mer om hva WRI skal gjøre i Indonesia i engelsk pressemelding.

- President Jokowi har i månedene etter de store skogbrannene i fjor annonsert flere tiltak for å stanse ødeleggelser av torvmyr og naturskog og restaurere områder som allerede er ødelagt. Kartleggingsarbeidet vi nå støtter skal på litt lengre sikt bidra til å forebygge branner, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Etter ønske fra Indonesias nye direktorat for restaurering av torvmyr (Peat Restoration Agency), og med støtte fra Norge, skal World Resources Institute blant annet kartlegge torvmyrområder som er høyt prioritert av indonesiske myndigheter. WRI Indonesia skal også bistå direktoratet med å forbedre forvaltningen av torvmyr, og øke åpenheten om forvaltningen gjennom å videreutvikle Indonesias system for skogovervåking.

Torvmyrdirektoratet har mandat til å restaurere to millioner hektar torvmyr innen 2020 – et område på størrelse med Sør-Trøndelag fylke.

President Jokowi har i sin presidentperiode forlenget moratoriet på nye hogstlisenser med to år, og varslet en midlertidig stans i all hogst, drenering og konvertering av torvmyr, både i og utenfor konsesjonsområder. I 2015 igangsatte Indonesia en omfattende straffeforfølgelse av selskaper for brannstiftelse. Over 300 saker er under etterforskning. Miljø- og skogbruksdepartementet har frosset konsesjonene til 16 selskaper og trukket tilbake tre konsesjoner.

- Jokowi-administrasjonens nye og sterke tiltak for å styrke skog- og torvmyrmoratoriet, konsesjonsgjennomgang og ny innsats for å etablere ett helhetlig kart over Indonesias skogarealer, representerer en ny retning for vekst. Gjennom dette samarbeidet vil Norge støtte implementeringen av disse tiltakene, sier lederen for Indonesias nye direktorat for restaurering av torvmyr, Nazir Foead.

15.juni møttes Helgesen og Foead under regnskogkonferansen Oslo REDD Exchange, der de diskuterte utviklingen i Indonesia, og markerte inngåelsen av den nye avtalen med WRI på totalt 227 millioner kroner. Helgesen mener ansettelsen av Foead, som er tidligere naturvern-direktør i WWF Indonesia, i seg selv er en viktig indikator på utviklingen i landet.

- Indonesia har hatt en imponerende demokratiutvikling det siste tiåret. Like fullt representerer det noe nytt at myndighetene har ansatt en tidligere NGO-aktivist til å lede sitt offentlige organ for restaurering av torvmyr, sier Helgesen.