Norge støtter Ukrainas arbeid mot korrupsjon

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Forsvarsdepartementet tilbyr forsvarsdepartementet i Ukraina støtte i tilpasningen av deres Human Resources Management-system til EUs standarder (SIGMA). Iverksettelsen av et slikt EU-standardisert system vil styrke Ukrainas system mot korrupsjonspåvirkning og således kunne redusere risikoen for korrupsjon.

Senter for integritet i forsvarssektoren, SIFS, ble opprettet av Forsvarsdepartementet i 2012. Målet med senteret er å fremme integritet og godt styresett i forsvarssektoren. SIFS samarbeider med norsk forsvarssektor om å bygge kompetanse og øke bevisstheten rundt integritet og anti-korrupsjon.

Denne uken besøkte en delegasjon fra SIFS, Ihor Dolgov som er ukrainsk viseforsvarsminister for europeisk integrasjon, i forbindelse med prosjektet «On reducing the corruption risks in the Human Resources Management (HRM) System in the Ukrainian MoD».

En delegasjon fra Norge besøkte Ukraina. På bildet ser vi oberst Britt Brestrup, direktør Bård Bredrup Knudsen og seniorrådgiver Svein Eriksen.
En delegasjon fra Norge besøkte Ukraina. På bildet ser vi oberst Britt Brestrup, direktør Bård Bredrup Knudsen og seniorrådgiver Svein Eriksen. Foto: FD

Det er enighet med den ukrainske prosjektgruppen om ni temaer/tiltak. Temaene som er valgt ut er svært sentrale for EU-integreringen og knyttes til det ukrainske forsvarsdepartementets gjennomføring av bestemmelser i den nye tjenestemannsloven. Tjenestemannsloven er utarbeidet med støtte fra EU og EU setter innføringen av ulike bestemmelser som betingelse for videre integrasjonsskritt. I tillegg til det ukrainske forsvarsdepartementet omfatter prosjektet også det ukrainske Civil Service Agency som har hovedansvaret for å håndheve og gjennomføre loven.