Norge tar arbeidet mot antibiotikaresistens videre sammen med Kina

Antibiotikaresistens er en raskt økende trussel mot folkehelsen i Norge og resten av verden. Infeksjoner som i dag regnes som ufarlige kan føre til alvorlige helseplager og dødsfall. Dette var tema da helseminister Bent Høie møtte kinesiske myndigheter i Beijing i dag.

Kina er en viktig alliert i det globale arbeidet mot antibiotikaresistens. Norge og Kina er enige om å samarbeide tettere om dette, både politisk og faglig. Det er viktig for å at vi skal lykkes med dette arbeidet.

- Arbeidet mot antibiotikaresistens må gjøres både lokalt og globalt samtidig. Skal vi lykkes må vi jobbe sammen. Kina er et av verdens mest folkerike land og en betydelig aktør i det internasjonale helsesamarbeidet. Møtene i Beijing viser ønske og vilje til å ta samarbeidet videre, sier helseminister Bent Høie.

Helseminister Bent Høie og den kinesiske vise-helseministeren Wang Hesheng.
Helseminister Bent Høie og den kinesiske vise-helseministeren Wang Hesheng diskuterte Kinas og Norges felles innsats mot antibiotikaresistens. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet.

Antibiotikaresistens var tema både under Høies politiske møte med den kinesiske vise-helseministeren Wang Hesheng, og på et fagseminar som ble åpnet av de to ministrene. På seminaret diskuterte norske og kinesiske fagfolk felles utfordringer, mulige samarbeidsprosjekter og løsninger for å bekjempe antibiotikaresistens.

- Dette handler om å bygge nettverk og fremtidig samarbeid mellom fagmiljøer i Norge og Kina. Norge og norske fagfolk har mye å lære bort, men vi kan også høste kunnskap og erfaringer fra Kina, sier helseminister Bent Høie.

I sitt innlegg på fagseminaret understreket Høie at verdenssamfunnet må sørge for å utvikle nye antibiotika og diagnostiske metoder, at antibiotika bare skal brukes når det er nødvendig, og at vi samtidig må sørge for at alle som trenger antibiotika faktisk får det. Det er fremdeles slik at mange mennesker verden over ikke har tilgang til nødvendig antibiotika. I tillegg til en mer fornuftig bruk av antibiotika vil et bedre smittevern være avgjørende i arbeidet.

Utfordringen med antibiotikaresistens er et av avtalepunktene i handlingsplanen mellom Norge og Kina som ble signert under statsminister Solbergs besøk til Kina i 2017. Fagseminaret markerte starten på samarbeidet. 

Kreftforeningen har løftet pasientperspektivet i arbeidet mot antibiotikaresistens, og engasjert seg både nasjonalt og internasjonalt. Generalsekretær Anne Lise Ryel er derfor med til Kina for å gi pasienten en stemme.

Til toppen