Norge tar imot sårede soldater fra Ukraina

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen har besluttet at Norge skal ta imot sårede soldater fra Ukraina til medisinsk evakuering og behandling på norske sykehus.

– Norge er allerede en av de største bidragsyterne i ordningen for medisinsk evakuering av sivile fra krigen i Ukraina. Regjeringen vil nå også ta imot sårede soldater, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Skadde soldater vil kunne tas imot som del av Norges bidrag gjennom EUs mekanisme for sivil beredskap (UCPM) innenfor den tidligere besluttede rammen av 550 pasienter i Medevac-ordningen.

– Norge har ikke erfaring med medisinsk evakuering av sårede soldater fra en pågående konflikt. Det har vært behov for å sikre at det er innenfor regelverket også å inkludere sårede soldater i ordningen med medisinsk evakuering, sier Mehl.

Norge har sterke fagmiljøer hos Helse Bergen, Oslo universitetssykehus og Sunnaas sykehus for behandling av brannskader, traumer og rehabilitering. Norges særskilte kompetanse på disse områdene var noe Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj spesifikt trakk frem da han talte til Stortinget.